St. Augustinuskerk glas-in-lood H.Geest

Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel

EEN VLIEGER DIE OPGAAT

God, een woord van drie simpele letters, maar zo ongrijpbaar zo ontastbaar. Je worstelt vaak met God. Maar denkt u er wel eens over na, dat de momenten dat je met God worstelt, even talrijk zijn, even zovele 'bewijzen' zijn, dat er aan jóu getrokken wordt?

Er was eens een jongetje aan het vliegeren. De vlieger hing hoog in de lucht. Er was een laaghangende bewolking. De vlieger was niet meer te zien.. Er komt een AOW-meneer langs wandelen. Hij blijft staan en kijkt langs het touw dat ergens in de wolken verdwijnt. Hij snapt er niets van. ‘Zeg, jongetje, wat doe je eigenlijk?’ ‘Ik ben aan het vliegeren, meneer!’ De meneer kijkt nog eens het touw langs en zegt: ‘ik zie die vlieger helemaal niet meer. Zou hij er nog wel aanzitten?’ ‘Ja meneer, want ik voel hem wel trekken!’

God zien we vaak niet, maar we voelen Hem wel aan ons hart en ons verstand trekken Je moet alleen oplettend zijn, wanneer Hij aan je trekt! En ik geloof, dat ons bezig zijn met het geloof, het samen onderweg zijn, in alle twijfels en vragen en wat dies meer zij, in ieder geval een trekken van de andere kant is. Het gaat er alleen om dat je er niet ongevoelig voor wordt, dat je blijft geloven dat God aan het eind van je vlieger staat, ook al zie je Hem niet. Laat het touw in je leven niet moedeloos schieten! Natuurlijk, er zijn dagen waarop je alles niet zo meer ziet zitten, Soms heb je het gevoel dat je er niet meer bij kunt, zelfs niet op je tenen. Denk eens aan de zondag. Iedere zondag hetzelfde liedje: de geloofsbelijdenis. Het is hooggestemd. Het is nogal wat: ‘ik geloof dat Jezus is opgevaren ten Hemel waar Hij zetelt aan Gods rechterhand!’ Het is nogal wat, al dat geloof van ons. Twaalf artikelen lang op je tenen staan valt helemaal niet mee.

Neem nou dat woord 'Hemel', Heeft u het gevoel dat het om uw eigen leven gaat? Ik liet kinderen eens een tekening over de Hemel maken. Het werd allemaal verschillende tekeningen. De een tekende een heerlijke tuin, de ander een prachtig huis, de derde een speeltuin, de vierde een prachtig strand. Hoe tekenen wij als volwassene de Hemel eigenlijk? Ik ben er benieuwd naar! Wat voor soort Hemel wordt het? ‘De Hemel bestaat niet’ wordt er vaak gezegd (en als je het vaak genoeg zegt dan ga je het nog geloven ook!) Maar laten we ons er niet te gemakkelijk vanaf maken. Er is een heleboel van waar, want de Hemel als een heerlijke tuin, een prachtig huis, een speeltuin, een prachtig strand bestaat niet.

Zijn wij ook van die mensen die zich vanuit eigen gedachten en voorstellingen een Hemel scheppen? Tien tegen één, dat die Hemel niet bestaat. Om een goed beeld van de Hemel te krijgen moet je niet vanuit jezelf gaan projecteren. Want dan kom je er niet uit, Dan verdwaal je onherroepelijk! Je moet geen Hemel projecteren vanuit jezelf, maar je moet Jezus woorden over de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde projecteren op het witte (nou ja wit) scherm van je hart. Je moet je gedachten over de Hemel steeds weer weten te corrigeren door wat je in de H. Schrift leest over Jezus en zijn boodschap van Liefde. En als we zo het Evangelie van vandaag lezen, dan weten we dat Hemelvaart de bevestiging is van Jezus' soevereiniteit die absoluut is. Als wij zeggen dat Jezus ‘zetelt aan Gods rechterhand’, dan betekent dat in de taal van deze tijd dat Jezus leeft en regeert met de macht en recht van God zelf, dus ook de Hemel in zijn macht en onder zijn hoede heeft!

Zo is Hemelvaart geen sprookje uit de tijd van voor de ruimtevaart. Het is de eis - als we die onbelemmerd laten spreken - dat alles (zelfs de ruimtevaart) ondergeschikt is aan de voorrang van Jezus. Want Hij regeert met de macht en de kracht van God. En als we dát weten, waarom maken wij ons dan druk om een voorstelling en over de plaats van de Hemel? Het gaat er om dat alles - ook de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde waar Jezus zo vaak over spreekt - onder Jezus' macht en gezag gesteld zijn. Wij zijn geborgen, Dat is de betekenis van Jezus Hemelvaart: Geen zorgen, alles komt goed, wij zijn door Jezus in Gods hand geplaatst. En Jezus heft zijn handen omhoog en zegent ons. En terwijl Hij ons zegent, gaat Hij terug naar zijn hemelse Vader. En de leerlingen gaan vol blijdschap terug naar Jeruzalem. Dat is het ‘Woord van de Heer.’

Een tip: vliegeren is een gezonde zaak. Trek er dit Hemelvaartsweekend eens op uit om met je kinderen te gaan vliegeren! Ontspan je dan en vergeet dan elke vlieger die in je leven nooit is opgegaan!

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie: H. Augustinus