Bij de Augustinusparochie hoort een eigen begraafplaats. Al gevolg van de historische ontwikkelingen is deze begraafplaats elders gesitueerd en wel aan de Fred. Roeskestraat 103, 1076 EE te Amsterdam. Onder aan het talud van de A10 bevindt zich een grote begraafplaats. De oude ingang met aula aan de Amstelveense weg heeft in 1993 plaats gemaakt voor nieuwbouw. Aan de Fred. Roeskestraat is een nieuwe aula verrezen.

Gelijk achter de aula betreedt u het oudste gedeelte van het kerkhof, waar door de monumentale begroeiing het lawaai van de snelweg en de almaar oprukkende bebouwing belangrijk wordt beperkt.
Recent is op de begraafplaats een gedenkplaats ingericht ter nagedachtenis aan de kinderen, die in ongewijde grond zijn begraven.
De begraafplaats is het gehele jaar open, zowel op weekdagen als zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Het kantoor, de afdeling administratie is op werkdagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Telefoon: 020 - 6629890. Mw. Anja vink is directrice van de begraafplaats.

Website van de begraafplaats