Catechese programma Augustinusparochie

Jongerencatecheselogo

In de St. Augustinusparochie starten we jaarlijks een catecheseprogramma voor jongeren, die op dat moment naar de middelbare school gaan. Zij zijn namelijk op een leeftijd gekomen, dat zij het Sacrament van het Vormsel zouden mogen ontvangen. Toch willen wij dat Vormsel nog even uitstellen. Uiteindelijk gaat hun eigen mening nu steeds meer meetellen. Wij nodigen jongeren uit om samen met (oud)klasgenoten en andere leeftijdsgenoten te praten en na te denken over allerlei vragen, die met je leven en dus ook met je geloof te maken hebben.
De bedoeling is, dat zij, verdeeld over het schooljaar, acht keer bij elkaar komen in een groepje van ongeveer acht jongeren. De avonden worden niet in de kerk gegeven, maar thuis bij gastouders. De bedoeling is dat de jongeren in huiselijke sfeer met elkaar kunnen praten zonder dat hun ouders, leerkrachten en de pastor erbij zijn. Als dit goed bevalt, kunnen ze in het derde jaar zelf beslissen over het ontvangen van het Vormsel.
Een aantal keer doen we ook acties samen met leeftijdsgenoten uit de Regio Amstelland. Denk aan een dagje uit naar de Kathedraal St. BAVO in Haarlem, aan Diacon Action (samen een dag op pad om iets goeds te doen voor anderen), gezamenlijk een startviering maken of gezellig naar een filmavond op de jongerenzolder.
Voor meer informatie: Richard en Diana Nieuwenhuizen diana.nieuwenhuizen@upcmail.nl

Leesgroep moderne literatuur

Een groep parochianen komt regelmatig en overdag bij elkaar om samen een moderne roman, die ieder gelezen heeft met elkaar te bespreken. Deze besprekingen staan onder leiding van Marjolein van Tooren die vanuit haar deskundigheid een inleiding op de betreffende roman geeft.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjolein van Tooren: tel. 6435024; email: marjoleinvantooren@hetnet.nl