Diaconie in onze Augustinusparochie

Diaconie is de leniging van menselijke noden. Vanuit onze geloofsovertuiging is diaconie naast pastoraat, liturgie en catechese een belangrijke taak voor iedere christen en christengemeenschap. Het is al eens verwoord met: een Kerk die niet dient, dient nergens toe.

Ver weg

Onze parochie neemt dan ook vele diaconale taken op zich. In vele nummers van Augustinus Nieuws is te lezen over de MOWA: Missie en Ontwikkelingswerk Augustinus. De hulp aan de medemens op grote afstand, maar via een directe verbinding van medeparochianen. De hulp aan de medemens in nood ver weg is ook onze zorg tijdens de Vastenactie, de bisschoppelijke Adventsactie, MIVA en MEMISA. Ook ondersteunen wij de hulpverleners tijdens de week van de Nederlandse missionaris.

Net alleen maar geldelijke steun

Diaconie is niet alleen een finciële zaak Naast de bezoekersgroep kennen we ook de Aktie Vrijheidsbrief waarin ook steun verleend wordt aan de omstandigheden van mensen in gevangenissen, gemartelde en mensen die onterecht gevangen zitten of met de dood bedreigd worden.

Dichter bij

Ook in ons eigen rijke Nederland is hulp noodzakelijk voor onze medemensen.
Mensen die in onze omgeving financieel onder de norm van de voedselbank vallen, ondersteunen wij met ons project Mee-eten-op-afstand Augustinus. De ondersteuning gaat in samenwerking met de DKPA (Diaconie Katholieke Parochies Amstelland). Hierin werken de parochies van de Titus Brandsma, de H. Geest, de Urbanusparochie Bovenkerk en onze Augustinus samen. Daar ondersteunen wij de werkgroep WOU, het Jeannette Noëlhuis, maken we afspraken voor de jaarlijks diaconale zondag, en inzamelingsacties in de adventstijd voor het Jeannette Noëlhuis en de moeders van zuster Teresa.

Diaconie in onze buurt

Ook in onze eigen kring bestaan er noden: zowel materiële als geestelijke noden. Voor de financiële hulpverlening in de directe omgeving van onze parochie bestaat er de PCI. PCI staat voor parochiële caritas instelling. Het is een organisatie die voortkomt uit het armenbestuur in de tijden van grote sociale nood in ons land. Voor meer informatie hierover: klik hier.

Voor vragen of opmerkingen ben ik voor u beschikbaar.
Theo den Blanken
020-6413381
blanken5@xs4all.nl