Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

Geef ons heden ons dagelijks brood;

PCI H. Mariaparochie

Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Mariaparochie

Diaconie is de leniging van menselijke noden. Vanuit onze geloofsovertuiging is diaconie naast pastoraat, liturgie en catechese een belangrijke taak voor iedere christen en christengemeenschap. Het is al eens verwoord met: een Kerk die niet dient, dient nergens toe.

Ver weg

Onze parochie neemt dan ook vele diaconale taken op zich.
In vele nummers van Augustinus Nieuws is te lezen over de MOWA: Missie en Ontwikkelingswerk Augustinus. De hulp aan de medemens op grote afstand, maar via een directe verbinding van medeparochianen. De hulp aan de medemens in nood ver weg is ook onze zorg tijdens de Vastenactie, de bisschoppelijke Adventsactie, MIVA en MEMISA. Ook ondersteunen wij de hulpverleners tijdens de week van de Nederlandse missionaris.

Dichter bij: Caritas

In de encycliek ‘De vreugde van het Evangelie’ van Paus Franciscus lezen we bij artikel 182:

‘We weten dat God het geluk van zijn kinderen verlangt, ook op aarde, ook al zijn ze geroepen tot de eeuwige vervulling, want Hij heeft alles geschapen “om er rijkelijk van te genieten” (1 Tim 6,17). De christelijke bekering vereist dan ook “alles wat de sociale orde en het bewerken van het algemeen welzijn betreft” opnieuw in overweging te nemen.’

Caritas is dus een wezenlijk deel van ons christelijk leven. Het is nog steeds een actueel onderwerp. Naast de taak die ieder individu heeft ligt er ook een voor onze parochie. PCI H. Mariaparochie heeft de volgende activiteiten:

 • Kerstactie: mensen, die door parochianen, VITA, GGZ, schooldirecties of pastores zijn voorgedragen, krijgen vlak voor de kerst van Caritas Amstelland een envelop met geld. We weten dat kerst het feest is waarop men zich vaak verbonden weet met medemensen. Wij willen degenen die het minder hebben laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Paus Franciscus zegt: ‘Nee, tegen de economie van uitsluiting’. Met kerstmis laten wij dus horen: ‘Caritas’.
 • Mee-eten op afstand: In samenspraak met GGZ/Puur Zuid/ Participe ontvangen mensen, met een te beperkt inkomen elke week boodschappen. Alleenstaanden tot € 17,50, meerpersoonshuishoudens €20,- Zij stellen zelf hun boodschappenlijst samen.
  Behalve dat het voor de betreffende huishoudens een welkome aanvulling is, werkt soms de ontmoeting alleen al als ondersteuning. Veel van de mensen hebben immers het gevoel er uiteindelijk toch helemaal alleen voor te staan: ‘Caritas’.
 • Eenzaamheid is een geweldig maatschappelijk probleem, dat toeneemt. In 2017 hebben we daar met andere parochisch bij stilgestaan. We zoeken naar wegen tot verlichting. Een van de keuzes is geweest hier aandacht voor te vragen middels een kaartenactie. In onze parochie zeggen we: ‘Yes we care!’
  in onze Augustinus is een bezoekersgroep actief. De bezoekersgroep gaat op verzoek van parochianen op ziekenbezoek of huisbezoek.
  Ook verzorgt de groep het sturen van kaarten bij verschillende gelegenheden.
 • Noodhulp: onze samenleving kent vele manieren waarop mensen op de noodzakelijke ondersteuning kunnen rekenen. Maar er zijn ook situaties waarin mensen tussen wal en schip vallen. We hebben afgelopen jaar langdurig een Iraaks gezin ondersteund dat in een asielprocedure zat. De kinderen zaten in het voorgezet onderwijs en op het MBO. Ons is na een lange periode ook de moed in de schoenen gezakt, maar de aanvraag bleek toch terecht en de leden van het gezin zijn nu formeel Nederlander. Soms lijkt het er op dat de samenleving neigt naar ‘eigen schuld dikke bult’, maar wij zijn geroepen geen mensen uit te sluiten. We hebben twee gezinnen en twee alleenstaanden er weer bij gehaald: Caritas.
 • Bloemengroet Oecumenische activiteit Als een estafette van 15 - 20 parochies en protestantse gemeenten, worden wekelijks 8 bossen bloemen gebracht bij het Justitieel Complex op Schiphol. De Augustinus is dus 3 tot 4 keer per jaar aan de beurt. Op een zaterdag brengen we 8 bossen, die bij de 4 diensten op zondag op het altaar staan. Na de diensten nemen de gedetineerden een bloem mee naar hun cel.
 • Sam's Kledingactie: Op een zaterdag in het voorjaar worden zakken met herdraagbare kleding en schoeisel ingezameld. Indien goed bruikbaar, gaat de kleding naar Oost Europa of Afrika.
 • Aktie Vrijheidsbrief: Maandelijks worden er voorbeeldbrieven aangeboden voor mensen, die ten onrechte of zonder eerlijk proces worden vastgehouden. Zie:
 • PCI H. Mariaparochie is volop in beweging. Dat moet ook wel want de wereld is in beweging en dat is ook op plaatselijk niveau merkbaar. We hopen nog lang actief te kunnen zijn. Daar hebben we uw ideeën, uw ogen, uw handen en uw bijdrage voor nodig.

  Diaconale zondag

  Ondersteun ons op de diaconale zondag die we in de Augustinus. Na de hoge uitgaven dit jaar is naast de bijdragen van vier locatiebesturen ook uw bijdrage gewenst. Mocht u de collecte gemist hebben dan kunt u uw bijdrage overmaken naar NL51 RABO 0351 8011 62 t.n.v. RK Par. Inst. Charitas. Caritas, opdat we allen mogen delen in de vreugde van het Evangelie!

  Op http://www.rkamstelland.nl/diaconie-caritas/ kunt u het financieel verslag van voorgaande jaren inzien.

  Onze parochie neemt dan ook vele diaconale taken op zich. In vele nummers van Augustinus Nieuws is te lezen over de MOWA: Missie en Ontwikkelingswerk Augustinus. De hulp aan de medemens op grote afstand, maar via een directe verbinding van medeparochianen. De hulp aan de medemens in nood ver weg is ook onze zorg tijdens de Vastenactie, de bisschoppelijke Adventsactie, MIVA en MEMISA. Ook ondersteunen wij de hulpverleners tijdens de week van de Nederlandse missionaris.

  Niet alleen maar geldelijke steun

  Diaconie is niet alleen een financiële zaak. Naast de bezoekersgroep kennen we ook de Aktie Vrijheidsbrief waarin ook steun verleend wordt aan de omstandigheden van mensen in gevangenissen, gemartelde en mensen die onterecht gevangen zitten of met de dood bedreigd worden.

  Voor vragen of opmerkingen u neemt u contact met ondergetekende.

  Theo den Blanken