Et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo. Amen.

En breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Links