godslamp

Sanctificetur nomen tuum

Uw naam worde geheiligd

Koren

De geloofsgemeenschap in de Augustinuskerk kan trots zijn op verschillende koren. Zo zijn er naast het Dameskoor, dat speciaal haar medewerking verleent bij huwelijken en begrafenissen, het Latijns Parochie Koor, de zanggroep Tolle Lege, het kinderkoor Prima Voce, het tienerkoor Vivace en Gregoriaans mannenkoor Schola Cantorum. Behalve het Dameskoor zingen de overige koren wekelijks om de beurt tijdens de viering op de zondagen om 10.30 uur. Om ieder weekend een gezongen dienst te kunnen houden is er ook een projectkoor georganiseerd. In de agenda staat vermeld welk koor u kunt verwachten. Uiteraard kunnen de koren altijd nieuwe leden gebruiken.
Hieronder volgt een korte omschrijving van de koren en hun repertoire.

Liturgische zanggroep "Tolle Lege"

Heb je plezier in zingen?

Dan is het koor TOLLE LEGE misschien iets voor jou!!

TOLLE LEGE bestaat reeds 45 jaar.
Een groep enthousiaste jonge vrouwen, die graag met elkaar eens per week repeteren en op goed niveau zingen. We zijn dan ook reuze trots op onze 1e prijs bij het zangkorenconcours in 2008, georganiseerd door de St. Gregoriusvereniging van de Bisdom-men Haarlem/ Amsterdam en Rotterdam.
Ook hebben wij inmiddels 3 CD's gemaakt en er zijn al plannen voor een 4e CD.

TOLLE LEGE staat voor een verbinding tussen: jong en oud, geloof en plezier, gemeenschap en kerk, zingen en enthousiasme.

Onder leiding van Marlies van 't Hoff, onze dirigente en Magda Lesiak, onze pianiste, oefenen wij iedere dinsdagavond van 20.15 tot 21.45 uur in ons parochiecentrum.

Tolle Lege 2019

Het koor zingt driestemmig en brengt een verscheiden repertoire ten gehore. Moderne kerkliederen, waarvan veel teksten van Huub Oosterhuis en de muziek van Antoine Oomen. Maar daarnaast uiteraard ook veel andere kerkmuziek. De muziek en de teksten richten zich op repertoire dat meegezongen en/of waar naar geluisterd kan worden.
Eens per maand geven wij invulling aan de Eucharistieviering in de St. Augustinuskerk aan de Kalfjeslaan te Amsterdam / Buitenveldert.
Voor meer informatie bellen of mailen met de dirigente: Marlies van 't Hoff
telefoon: 020 6433 891 of mailen naar m.e.vanthoff@gmail.com

Kinderkoor "Prima Voce"

Het kinderkoor bestaat uit ongeveer 15 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Eén keer per maand zingen zij in de Gezinsviering op de zondagochtend. Dat betekent dat de liedjes die gezongen worden passen bij kinderen, dat zij gebedjes en verhalen mogen voorlezen en dat sommige van hen op hun instrument mogen spelen.
Het kinderkoor zingt kinderkerkliedjes, maar soms ook andere liedjes met mooie teksten. Soms gebruiken zij slaginstrumenten om de liedjes op te vrolijken. Af en toe wordt er tweestemmig gezongen of in canon. Dit maakt de klank van het koor afwisselend en voller.

Tijdens de repetities worden natuurlijk de liedjes voor de Gezinsviering geoefend. Om deze mooi te laten klinken, worden er ook oefeningen voor je stem en ademhaling gedaan en muzikale spelletjes. Kinderen die het leuk vinden mogen soms ook solo zingen en oefenen tijdens de repetitie om door de microfoon te zingen.

Met Kerst is er jaarlijks de kerstmusical. Het kinderkoor doet samen met schoolkinderen een heuse musical over het kerstverhaal. Een aantal van die schoolkinderen vindt het zo leuk, dat ze koorlid worden.

Het jaar wordt altijd afgesloten met een koor-uitje.

Latijns Parochiekoor "Cantemus Dominum"

“Cantemus Dominum” -het koor met de langste historie van de Augustinusparochie- welke voornamelijk zeer traditionele werken ten gehore brengt, maar desondanks bruist van de energie en nieuwe ideeën. Het koor beschikt daardoor sinds enkele jaren weer over nieuwe leden met de leeftijd tussen de 30 en 45 jaar.

Toch is het passend om juist met die historie te beginnen, die heeft ons immers gemaakt tot wat we nu zijn en we mogen er trots op zijn. Het koor bestaat namelijk sinds 13 juni 1920 en zong dus al in de voormalige parochiekerk, die destijds stond aan het front van de Begraafplaats Buitenveldert. Het is begonnen als herenkoor, maar er vond al gauw uitbreiding plaats met een jongenskoor. Met de oprichting van een apart kinderkoor in onze parochie hebben deze jongens plaatsgemaakt voor dames. Het gemengde koor telt nu ongeveer 35 leden, waarbij de Sopranen, Alten, Tenoren en Bassen evenredig verdeeld zijn.
Het repertoire bestaat uit meerstemmige Latijnse missen en gezangen van Mozart, Händel, Schubert, Bruckner en andere componisten. Daarnaast zingt “Cantemus Dominum” ook motetten in de moderne talen Engels, Frans, Duits enz.
Met de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren wordt ons koor versterkt met gastzangers en solisten om deze kerkelijke hoogtijdagen extra luister bij te zetten. Verder verzorgt het koor circa eens per maand de zang op zondag tijdens de eucharistie viering van 10.30 uur.
Om de kwaliteit van het koor hoog te houden repeteert “Cantemus Dominum” iedere woensdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur in onze kerk. Na het inzingen wordt er systematisch gerepeteerd aan nieuwe uitdagingen en reeds bekende weken.
Om 21:00 uur is er een korte, gezellige koffiepauze, waarbij de nodige informatie wordt uitgewisseld.

Het koor staat onder leiding van onze enthousiaste dirigent Herman Paardekooper en wordt begeleid door onze vaste organist Chris Bossano.
De heren van het koor verzorgen tevens geregeld de zang op zondag tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur met Gregoriaanse zang. Dit Gregoriaans herenkoor staat onder leiding van en wordt begeleid door Vincent Kuin. De repetitie hiervoor is circa twee keer per maand vanaf 19.30 uur, voorafgaand aan de repetitie van het totale koor met de dames samen.
Als voorbeeld van de vernieuwingen binnen dit koor noemen we met name het samenstellen van “Projectkoren”. De afgelopen jaren is met Kerstmis en Pasen gezongen als projectkoor, waarbij familie, vrienden, buren, collega’s en andere bekenden van de leden zich aansloten om mee te zingen. Het koor heeft mede daardoor een welkome instroom gekregen van nieuwe leden.
Lijkt dit koor u iets (of wellicht iemand die u kent), aarzel dan niet en kom, geheel vrijblijvend, eens een repetitie bijwonen om de sfeer te proeven.

Voor verdere inlichtingen kunt u altijd bellen met de voorzitter van het koor,
Jessica Tummers (06-21466376) of mailen via lpkcantemusdominum@gmail.com

Het Augustinus Dameskoor

Vindt u het de moeite waard om mee te werken aan een afscheidsviering voor een overleden parochiaan en/of bij gelegenheid van een huwelijk of huwelijksjubileum en beschikt u over een aardige sopraan of altstem, dan bent u van harte uitgenodigd om lid te worden van ons Dameskoor.
Het koor bestaat uit een groep getrainde zangeressen, die iedere keer weer zeer betrokken en gemotiveerd hun aandeel leveren in een goed verzorgde Nederlandse Eucharistieviering.
Het koor staat onder leiding van Marlies van 't Hoff-Hattink. Wilt u lid worden van het koor of wilt u gebruik maken van de diensten van het koor, neemt u dan contact op met de dirigente. Tel. 020-6433891 of per email.
Ook bij de samenstelling van de liturgie zal zij u graag van dienst zijn.

Dameskoor bij het 40 jarig jubileum van Marlies van 't Hoff

 


Tienerkoor "Vivace"

Sinds januari 2002 is er in de St. Augustinusparochie een Tienerkoor. Vivace (wat levendig of opgewekt betekent) is een groep van 12 enthousiaste jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Zij zingen moderne, Nederlands- en Engelstalige liederen. Vivace zingt eens in de zes weken op zaterdagavond in de Eucharistieviering. Per viering wordt een eigentijds thema behandeld, dat betrekking heeft op alles wat hen en hun leeftijdsgenoten bezighoudt. Voor degenen die dat gezellig vinden gaan we voor de viering uit met elkaar eten, waarbij iedereen een keer mag koken! Na elke viering wordt er een filmavond op de jongerenzolder georganiseerd.

vivace

Er zijn enkele hoogtepunten in het jaar waar we erg trots op zijn. Om te beginnen zingt Vivace elk jaar op Goede Vrijdag delen uit de musical Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber. En op Kerstavond (24 december om 18.30 uur) worden er Christmas Carols gezongen en wordt op eigentijdse manier het kerstverhaal gelezen.
Lijkt het je leuk om in een tienerkoor te zingen? En kun je zingen? Vivace oefent elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de St. Augustinuskerk. Neem contact op met Sarah Nieuwenhuizen sarah@actiefmetmuziek.nl

Gregoriaans mannenkoor "Schola Cantorum"

“Schola Cantorum” bestaat uit een groep van ongeveer 10 heren, die voortkomt uit de mannenstemmen van het Latijns Parochiekoor “Cantemus Dominum”. De Schola repeteert de laatste woensdag vóór de uitvoering die ongeveer zes-wekelijks op de zondag vanaf 10.30 uur plaatsvindt. De dirigent is Herman Paardekooper en de vaste organist is Vincent Kuin. Nieuwe leden zijn vanzelfsprekend altijd welkom. Stuur een mail aan dhr. Theo van der Meer op het adres t.vandermeer@servim.nl om u aan te melden en/of een keer mee te repeteren op een woensdagavond vanaf 19.00 uur.