Adveniat regnum tuum;

Uw rijk kome;

Agenda

alle kerkvieringen zijn tot en met 1 juni afgelast

COVID-19

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen (ook de Goede week en Pasen) wor­den tot en met maan­dag 1 juni afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

Parochie Amstelland geeft aan deze oproep gehoor en last alle diensten in de weekenden af.

Bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vieringen op zondag live op Amstelveense TV uitgezonden

RTVA

Vieringen op zondag live op Amstelveense TV uitgezonden

RTVA Rechtstreekse uitzendingen zonder parochianen vanuit de kerken van onze parochie:

29 maart 10:30 uur Urbanuskerk
Ouderkerk a/d Amstel  
Liturgieboekje
Deken Eugène Jongerden
Pastor Eugène Brussee
Pastor Dea Broersen
5 april
Palmzondag
10:30 uur De Goede Herderkerk Deken Ambro Bakker
Pastor Dea Broersen
12 april
Eerste Paasdag  
10:30 uur Augustinuskerk Pastoresteam

Tijdens de dienst wordt uw aandacht gevraagd voor de Vastenactie en hulp aan ouderen. Hier de linkjes:


Uitzendingen:

uitstel informatieavond parochireis naar Israël

Lieve mensen,

Op maandag 6 april zouden we een informatie avond houden over de parochie reis naar Israël in november 2020.
November is natuurlijk nog best een eindje weg, en op dit moment is er nog geen aanleiding om te besluiten de reis op zichzelf niet door te laten gaan. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols en gaan alleen op reis in november als dit verantwoord en mogelijk is.
Maar de informatie avond op 6 april stellen we natuurlijk liever uit. Niemands hoofd zal er momenteel naar staan en vooral willen we zuinig op elkaar zijn door niet strikt noodzakelijke bijeenkomsten naar een latere datum te verplaatsen.
In overleg met het reisbureau kunnen gemaakte reserveringen zonder verdere verplichtingen voorlopig blijven staan.
Zodra er meer zicht op is zullen we een nieuwe informatie avond organiseren. br Op dit moment zullen we de ontwikkelingen moeten afwachten. Maar we gaan ongetwijfeld als parochie een keer naar Israël! Als november er niet in zit gaan we later.
De Davidsster wacht altijd op ons….

Voor nu alle goeds, pas goed op uzelf en op elkaar,

Pastoor deken Eugene Jongerden
Pastor Dea Broersen
Reisbureau Oppenheim Travel