Sanctificetur nomen tuum

Uw naam worde geheiligd

Liturgie

Onze parochie biedt ieder weekend twee mogelijkheden om de Eucharistieviering bij te wonen, en wel op:

Zaterdagavond om 19.00 uur

Dit is een gelezen viering, dus zonder zang. Echter één keer in de maand is er op de zaterdagavond een viering met ons tienerkoor Vivace. Een viering, die speciaal is afgestemd op onze jeugdige parochianen en hun ouders.

Zondagmorgen om 10.30 uur

Deze viering, ook wel de Hoogmis genoemd, wordt altijd muzikaal verzorgd door één van onze zangkoren. Wij kunnen ons als parochie gelukkig prijzen met vijf koren, waarover u meer kunt lezen op de pagina koren.

Vieringen door de week

Elke eerste vrijdag van de maand is er om 9.15 uur een viering in de Augustinuskapel in de parochiekerk.

Vieringen in de Augustinuskapel

De Augustinuskapel biedt een aparte rustige en sfeervolle ruimte, die geschikt is voor kleine groepen mensen. Deze kapel wordt daarom vaak bij doopvieringen gebruikt. Ook bij onze zogenaamde "Scherfjesdiensten", maar daar komen wij later op terug. De toegang tot de Augustinuskapel bevindt zich rechts vooraan in de kerk.

X X X X X

van Veertigdagentijd naar Pasen en Pinksteren

de Veertigdagentijd is de voorbereiding voor het Paasfeest. De laatse week daarvan vormt de Goede Week.

Aswoensdag

De eerste dag van de voorbereidingstijd op het Paasfeest. De parochianen krijgen in deze viering de gelegenheid om het askruisje te halen.

Palmzondag

Deze zondag is ieder jaar weer een bijzondere viering, speciaal voor kinderen en hun ouders. Zij beleven dan het verhaal rond de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tijdens de viering lopen de kinderen met hun zelfgemaakte Palmpaasstokken in processie door de kerk.

Witte Donderdag

Deze dag in de Goede Week gedenken wij de instelling van de Eucharistie. De dag dat Christus met zijn leerlingen rond het Laatste Avondmaal zat en hen de voeten waste.

goede vrijdag

Goede Vrijdag

Een dag, waarop wij de kruisdood van Jezus gedenken. Om 11.00 uur in de ochtend beginnen wij met onze kinderen. Aan de hand van dia's, gebedjes en liedjes laten we de kinderen zien welke weg Jezus op deze dag moest gaan. Om 15.00 uur gaan we aan de hand van mooie teksten en liederen langs de Kruisweg-staties. Om 19.00 uur volgt de avondviering, waarbij stilgestaan wordt bij het Lijdensverhaal. Tienerkoor Vivace zingt daarbij liederen uit de musical Jesus Christ Superstar.

Paaswake

pasen

Een zeer bijzondere viering met veel symboliek rond Licht, Water en Vuur. Je kunt wel zeggen het hoogtepunt van het Liturgische jaar. Traditioneel verzorgt de Liturgische Zanggroep 'Tolle Lege' de gezangen op deze avond.

Pasen

In de plechtige Hoogmis op de Eerste Paasdag om 11.00 uur vieren wij de opstanding van Jezus.

van Hemelvaart naar Pinksteren

De Pinksterwake op de zaterdagavond voorafgaande aan het Pinksterfeest, om 19.00 uur Dit is een oecumenische viering, waarbij alle kerken uit de nabije omgeving met hun pastores en dominees in bij elkaar zijn. Het is een bijeenkomst met gebed en zang. De Pinksterwake is de afsluiting van het Pinksternoveen: van Hemelvaart tot Pinksteren wordt er ergens in Amstelveen-Buitenveldert een vesperdienst gehouden.

Pinksteren

Het Hoogfeest van Pinksteren wordt gevierd met een plechtige Hoogmis.

X X X X X

Overige vieringen

Allerzielenviering op 2 november

Op 2 november komen wij jaarlijks bij elkaar om onze overledenen te gedenken. Voor deze viering wordt een uitnodiging gestuurd aan de familieleden van de overledenen in onze parochie van het afgelopen jaar. Tijdens de viering worden de namen van deze mensen ook genoemd en wij steken een kaars op. Ook worden er gedachtenisplaatsjes uitgereikt, waarop alle namen van de overledenen van het afgelopen jaar in onze parochie staan vermeld. Deze viering wordt altijd verzorgd door ons Dameskoor.

De "Scherfjesdiensten"

Als er in onze kerk een uitvaart is, dan geven wij de nabestaanden de gelegenheid om de naam van hun overledene op een "scherfje verdriet" te schrijven. Dit zijn stukjes glasvezel en worden tijdens de dienst opgehangen op een "landschap" met verdwijnende horizon, welk landschap een plaats heeft gekregen in onze Gedachteniskapel / Antoniuskapel achter in de kerk. Een jaar na het overlijden wordt de familie uitgenodigd voor een korte herdenkingsdienst, waarbij de naam van de overledene wordt bijgeschreven in een speciaal boek, dat bewaard wordt in een vitrinekastje in deze Gedachteniskapel. De familie krijgt nu het "scherfje verdriet" in een eenvoudig houten lijstje mee naar huis.

De Pastoraatsgroep

Bij de bijzondere vieringen door het jaar heen zijn steeds de leden van de Pastoraatsgroep actief. Door het jaar heen verzorgen zij ook om beurten de verkondiging/overweging op de zondagen.