locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in caelis

Onze Vader, die in de hemel zijt

Wat te doen bij.....?

Informatie en adviezen

Op de pagina vindt u informatie over doop, eerste communie, huwelijk, Sacrament der zieken, Ziekencommunie en Overlijden.

Doopsel

Het doopsel betekent opname van de dopeling in de Kerk van Christus.
Doopvieringen staan daarom in het teken van deze opname in onze geloofsgemeenschap.
Wilt u zelf gedoopt worden of wilt u uw kind laten dopen? Neemt u dan tijdig contact op met het secretriaat: maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via nummer 020-646 0683 of via e-mail: paraug@xs4all.nl.

Eerste Communie

Elk najaar worden de ouders van alle kinderen in de leeftijd van 7 tot 8 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de Eerste Communie-voorbereiding. Omdat het in de eerste plaats de ouders zijn, die hun kinderen de kerk binnenleiden, komen zij in kleine groepen bijeen om zich voor te bereiden op de Eerste Communie van hun kinderen.
De voorbereiding van de kinderen zelf gebeurt vanuit de parochie en in overleg met de ouders - samen met degenen die de kinderen begeleiden. Wanneer de kinderen samen met hun familie, leeftijdgenoten en alle mensen voor het eerst mee mogen doen in de kerk, is dat voor hen een hele gebeurtenis. Ze horen er dan echt bij. Deze feestelijke Eerste Communieviering vindt eind april of begin mei plaats.

Huwelijk

Om een huwelijk goed voor te bereiden is het belangrijk dat er gesprekken gevoerd kunnen worden over de zin en de betekenis van een huwelijk - met name van een kerkelijk huwelijk. Deze gesprekken kunnen tevens inhoud geven aan de viering. Het is daarom aan te raden tijdig contact op te nemen met de pastoor die bij de huwelijkssluiting zal voorgaan. In dat laatste geval dienen wel de praktische afspraken (datum en tijdstip, koor, financiën) bij het secretariaat te worden vastgelegd.
Een praktische tip: maakt u geen afspraken met autoverhuurders, fotografen en verhuurders van zalen voordat datum en uur van trouwen definitief zijn bepaald.

Sacrament der zieken

Zoals de naam al zegt, is dit sacrament bedoeld voor hen die ziek zijn, niet alleen voor stervenden. Het gezamenlijk beleven van dit sacrament kan voor de zieke en voor de familie een troostvol moment zijn. In de moeilijke situatie van een zware ziekte is de zalving met olie en het samen ontvangen van de Heilige Communie een troost die de diepste kern van het leven raakt. Wacht u dus liever niet tot een kritieke fase van de ziekte. Het tijdig open en eerlijk ter sprake brengen van dit sacrament is pastoraal gezien erg belangrijk.

Ziekencommunie

Parochianen die aan huis gebonden zijn, volgen veelal de uitzendingen van de H. Mis op de televisie. Maar zij willen ook graag de Heilige Communie ontvangen. Soms zijn het hun huis- of buurtgenoten die vanuit de kerk de Communie voor hen meenemen. Het kan ook zijn dat de pastoor of een van de andere leden van de Pastoraatsgroep de H. Communie thuis brengt (op de eerste vrijdag van de maand). Wanneer u dit op prijs zou stellen, laat u het dan aan de pastoor weten.

Overlijden en uitvaart

Het afscheid moeten nemen van een dierbare is altijd een zeer ingrijpende aangelegenheid, met name wanneer u daar nog niet op voorbereid bent. Vooral bij een plotseling overlijden kan het zijn dat u zich zeer ontredderd voelt. Wellicht is het goed om te weten dat u in ieder geval verzekerd bent van snelle en adequate hulp wanneer u het alarmnummer 1-1-2 belt. Maar uiteraard gaat het ook om de religieuze dimensie.

Natuurlijk kunt u bij een sterfgeval meteen contact opnemen met de pastorie. Inhoud en vormgeving van de liturgie, de zang en ook de dag en tijd van de uitvaart bespreekt u met de pastoor of met het pastoraatsgroepslid dat zal voorgaan bij de uitvaartplechtigheid. Bij de parochie hoort een eigen begraafplaats: R.K. Begraafplaats Buitenveldert aan de Fred. Roeskesstraat 103, 1076 EE Amsterdam.