locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in caelis

Onze Vader, die in de hemel zijt

Organisatie van de RK parochie Amstelland

Onze geloofsgemeenschap maakt deel uit van de RK Parochie Amstelland. Deze parochie kent meerdere geloofsgemeenschappen, vele werkgroepen en wordt bestuurd door het parochiebestuur.
De andere geloofsgemeenschappen zijn: De RK parchie Amstelland is bereikbaar:
dagelijks bestuur
voorzitter: deken E.R.T. Jongerden
plaatsvervangend voorzitter: deken Ambro Bakker s.m.a.
vicevoorzitter: de heer A.C.L. Verkleij
secretaris: de heer J.A. ten Rouwelaar
penningmeester: de heer E.J. Saan
communicatie: mevrouw E.J.C. Stronkhorst
bouwzaken: de heer G. Zijp

De geloofsgemeenschap Augustinuskerk heeft een locatieraad.

Pastoraatsgroep

De Pastoraatsgroep vervult een belangrijke rol in de parochie. De Pastoraatsgroep heeft een beleidsvaststellende verantwoordelijkheid ten aanzien van pastorale taken. Zij heeft daarbij een initiërende en uitvoerende functie. Daarnaast heeft de Pastoraatsgroep een eigen, kerkjuridische, verantwoordelijkheid met betrekking tot de parochiële vormgeving van de geloofsbeleving. Zij bereidt het pastorale beleid voor en ziet erop toe dat de beslissingen van het Parochiebestuur worden uitgevoerd en zij hebben daartoe regelmatig overleg.
De Pastoraatsgroep bestaat uit de volgende drie leden:

- pater Ambro Bakker

- dhr. G. van 't Hoff
aandachtsveld: algemeen, bestuur.
- mw. M. van 't Hoff - Hattink
aandachtsveld: liturgie.
 
Naast genoemde verantwoordelijkheden verzorgen de leden eenmaal per maand de zondagse verkondiging en gaan op verzoek voor bij uitvaarten. Daarnaast zijn zij stand-by voor begrafenissen op de begraafplaats Buitenveldert en/of het crematorium.

Andere aanspreekpunten

Een parochie heeft een wijdvertakte vrijwilligersorganisatie. Om met elkaar een en ander te kunnen afstemmen staan hier enkele contactpersonen vermeld:
communicatie Richard Nieuwenhuizen
06 - 536 456 11
richard@jcnieuwenhuizen.nl
Oecumenische samenwerking Guus Lindeman
020 - 643 16 01
guus.lindeman@gmail.com
caritas Theo den Blanken
blanken5@xs4all.nl
Voor nadere informatie kunt u met het secretariaat contact opnemen.
Zie de gegevens hier rechts.