Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;

Geef ons heden ons dagelijks brood;

Caritas in onze Augustinusparochie


PCI
Parochiele Caritas Instelling

Voor de financiële hulpverlening in de directe omgeving van onze parochie bestaat er de PCI. PCI staat voor parochiële caritas instelling. Het is een organisatie die voortkomt uit het armenbestuur in de tijden van grote sociale nood in ons land.
Onze huidige PCI houdt zich bezig met individuele hulpverlening voornamelijk op anonieme basis. Ook is de kerktelefoon voor een klein aantal medeparochianen erg wenselijk maar niet betaalbaar. Daar springt de PCI dan ook bij. De PCI beheert een klein eigen kapitaal en betaalt ativiteiten uit de opbrengsten daarvan.
In onze ingewikkelde en steeds veranderende maatschappij kunnen mensen ongewild buiten de verschillende ondersteunend draagvlakken van onze maatschappij heenvallen.
Kent u mensen in iemand die noodzakelijk materieel ondersteund moet worden: aarzel dan niet en breng dit onder de aandacht van de PCI. Dit kan bijvoorbeeld door een briefje in een gesloten envelop gericht aan de PCI te deponeren in de brievenbus van de pastorie.

Regiovorming: Caritas Amstelland

Eind 2013 is onze PCI samengegeaan met de PCI's van de H.Geestparochie en de Titus Brandsmaparocie in de IPCI Amstelland.
Tot deze tijd hebben de parochies samengewerkt onder de naam DKPA (diaconie Katholieke Parochies Amstelland).
Dis is nu hernoemd naar Caritas Amstelland.
Giften en donaties zijn welkom onder op rekening NL18 INGB 0009 0119 66 t.n.v. Personele Unie regio Amstelland
Theo den Blanken
020-6413381