locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Eucharistieviering 19 september online

Deze zondag komt de Eucharistieviering gestreamd vanuit De Goede Herderkerk. Het thema op deze 25-ste zondag door het jaar en eerste zondag van de Vredesweek luidt: ‘Niet imponeren’.
Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, en de viering wordt vocaal omlijst door de cantores van het Goede Herderkoor met Sigrid Bøgebjerg- Haffmans op het orgel.
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte (ook voor de Caritas)

Reserveren voor het bijwonen van de Eucharistieviering nog steeds gewenst!

attentie
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht.
Vooraf reserveren is daarom wenselijk om teleurstellingen bij aankomst in de kerk te voorkomen.

Reserveren kan op maandag en woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur, of dinsdag van 14-17 uur op telefoonnummer: 020 - 64 60 683

Activiteiten in onze parochie

Voor de agenda klik je hier en
klik hier voor de overige activiteiten in de parochie in de maand september.