locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Vastenactie 2023
Straatkinderen Congo

Vastenactie 2023: Straatkinderen Congo

Help met Chemin Neuf de straatkinderen van Kinshasa (Congo). U kunt uw gift in de kerk geven in de collectes of het bedrag overmaken op de rekening van de MOWA met nummer NL72 RABO 0382 3326 01 o.v.v. “Vastenactie Kinshasa”

Vastenactie: Straatkinderen Congo

Ambro Bakker 80 jaar en 53 jaar priesterschap

foto's van het dubbele jubileum

Alle 63 foto’s op de archiefpagina.

IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN

Opwekking van Lazarus

In de tijd dat ik bij de KRO werkte, was ik een keer met een aantal mensen in het Heilige Land. Met hen heb ik o.a. ook het graf van Lazarus bezocht. Het was uitgehouwen in een rots. Een voor een mochten wij het graf binnengaan. En als je daar in stilte zit, hoor je van buiten de stem van de Engelstalige gids: ‘Lazarus sta op!’ Voor een kleine fooi mocht je even voelen wat Lazarus heeft ervaren toen Jezus hem levend uit het graf wegriep. We hebben er hartelijk om gelachen. En ik ben ervan overtuigd dat de desbetreffende gids via dat graf al heel wat fooien bij elkaar gekregen heeft. En ik betwijfel ernstig of Lazarus er ooit gelegen heeft!
Lees meer ...

LICHT VAN DE WERELD -
EEN BLINDE ZIENER

Genezing Blindgeborene

In deze 40-dagen hebben we drie zondagen met lange evangelielezingen. Vorige week zondag was Jezus in gesprek met een vrouw bij de bron ‘levend water’ genoemd. Dit weekend wordt Jezus gepresenteerd als ‘het Licht van de Wereld’. En volgende week wordt Hij genoemd als ‘de Verrijzenis en het Leven’.
Lees meer ...

GEEF MIJ TE DRINKEN

Geef mij te DRINKEN

Als kinderen speelden wij vroeger altijd vooral op straat. In deze nieuwe generatie zijn de tieners meer thuis dan dat ze met elkaar op straat spelen, want het is toch heerlijk om spelletjes te spelen. Je moet dan snel en gewiekst zijn om van een computer te winnen. Je moet je tegelijkertijd ook aan ’t systeem aanpassen, want als je de regels niet volgt, krijg je de computer niet meer voor- of achteruit.
Lees meer...

JEZUS BIDT OP DE BERG TABOR

Jezus op de berg Tabor

Wat doen we met het verhaal over de gedaanteverandering van Jezus? Is dat nou echt gebeurd, of was het alleen maar een visioen, of misschien een droom? Zelfs Jezus schijnt in die termen te spreken, als Hij verbiedt om met iemand te praten over wat ze op de berg Tabor gezien hebben. Maar misschien bedoelt Matteüs te zeggen dat het geen droom is. Want Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd, zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend aan het licht.

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd

EEN PLEIDOOI VOOR EEN OPEN KERK

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd

Diaken Rob Mascini heeft vijftig jaar als pastoraal werker, theoloog, geestelijke verzorger de kerkgemeenschap mogen dienen. Zevenmaal heeft hij moeten meemaken dat een kerkgebouw waarbij hij betrokken was moest sluiten.
Zevenmaal was dat een drama, Het verdriet, de onmacht en vaak ook de woede van lieve mensen heeft hij diep gevoeld. De dichtgetimmerde kerk was een plek waar hij in het delen van het lief en leed van de mensen God ontmoet heeft. Toch gelooft Rob Mascini dat het licht in tempel niet is gedoofd en blijft hij (zoals wij dat ook willen) pleiten voor ‘open kerken’. Wij mogen u aanbevelen om zijn boekje (118 pagina’s) te gaan lezen. Het Boekje is in 2022 verschenen. We kunnen er veel van leren. Het boekje kost € 19,90. Maar het is de moeite waard! Lees meer ...

IN MEMORIAM THOMAS VALENTIJN KLAWER

Fresia: lievelingsbloem van Thom Klawer

Na een zinvol en uitbundig leven heeft Thomas Valentijn Klawer ons verlaten. onze geliefde pastoor. Ook van onze Augustinuskerk. Al is de reden van ons samenkomen een droevige reden, toch mag ik u allemaal van harte welkom heten. Een speciaal woord van welkom, vooral ook aan de familieleden van Thom. Welkom ook aan de vele parochianen, vrienden en vriendinnen en collega’s die, met ongeloof in hun ogen, vandaag hier samengekomen zijn om Thom te gedenken en voor hem te bidden.
Lees meer ...

Overlijdensbericht em. pastoor Klawer

emeritus pastoor Thom Klawer

Emeritus pastoor Thom Klawer is 31 januari 2023 overleden.
Aanstaande zondag is in onze kerk de uitvaartviering om half elf.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

PRIESTER ZIJN IS GEEN KUNST,
MAAR PRIESTER-WORDEN DAAR DOE JE HEEL JE LEVEN OVER,
ZELFS ALS JE EMERITUS GEWORDEN BENT

Geloof, hoop & liefde

Ambro Bakker s.m.a.

Beste familieleden, vrienden en vriendinnen en vele parochianen. Op zaterdagavond 1 augustus 1970 werd ik om zeven uur in de Don Boscokerk in Alkmaar door bisschop Zwartkruis priester gewijd. En de dag daarna, op zondag 2 augustus 1970, ging ik in dezelfde kerk om halfelf voor in mijn eerste mis. En nu zijn we 53 jaar verder. Wat is er veel gebeurd in die jaren, en wie had kunnen denken dat na 53 jaar het jubileumfeest in een coronatijd zou plaatsvinden. 53 jaar priester. Sommige keuzes bepalen heel je leven. Een dergelijk keuze heb ik gemaakt toen ik, schrik niet, 64 jaar geleden besloot om naar het seminarie te gaan van de paters van de Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer.
Lees meer ...

Werkgroep Augustinus Open roept op petitie te ondertekenen

Werkgroep Augustinus Open

De Werkgroep heeft een petitie geplaatst op https://petities.nl/petitions/behoud-de-augustinuskerk-in-buitenveldert.
U kunt hier meer over lezen op https://augustinusparochie.nl/open/

Toekomst Augustinuskerk

We hebben op 9 oktober 2022, bij de presentatie van het parochiebestuur van RK Parochie Amstelland over de Toekomstplannen, heel duidelijk gezien hoeveel parochianen zich betrokken voelen bij het wel en wee van onze Augustinuskerk en de Augustinusgemeenschap. Dat wisten we natuurlijk al, maar de vragen en reacties, waarvan u in bijlage een verslag kunt lezen, hebben dat nogmaals bevestigd.

De plannen van het parochiebestuur zijn ingrijpend en hebben logischerwijs veel losgemaakt. De Locatieraad van de Augustinuskerk ontkent niet dat we te maken hebben met een teruglopend aantal kerkbezoekers en de daarbij behorende lagere inkomsten. Ingrepen om de financiële positie te verbeteren zijn noodzakelijk en daar zijn via een marktverkenning door verschillende partijen ook al plannen voor gemaakt.

Wat wij als ‘Werkgroep Toekomst Augustinuskerk’ doen is dat wij de belangen van alle parochianen zo goed mogelijk zullen behartigen in de moeilijke periode die voor ons ligt. Daarbij zetten wij ons in om een zo goed mogelijk alternatief voor de toekomst en het gebruik van onze eigen Augustinuskerk te vinden. Hierbij is ons doel om in een financieel gezonde situatie het kerkbezoek en de samenkomst op onze eigen locatie toch mogelijk te houden.

Het leek ons goed u tussentijds op deze manier te berichten en zullen de ontwikkelingen in de toekomst met u blijven delen.

Werkgroep Toekomst Augustinuskerk

Lees hier een verslag van de presentatie van het Parochiebestuur en gedachtewisseling van dat bestuur met de aanwezige parochianen.