locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Locatieraad Augustinus nodigt parochianen Augustinus uit

locatie Augustinus

Onlangs heeft het parochiebestuur van de H. Mariaparochie alle locatieraden van de kerklocaties van de parochie, op de hoogte gesteld van een aantal besluiten en doelen voor de Mariaparochie voor de komende jaren.
Voor de Augustinuskerk, De Goede Herder, de Titus Brandsmakerk en de Urbanuskerk-Ouderkerk, betekent dit dat de zondagse vieringen per januari 2026 zullen verdwijnen. De locatieraad wil 15 april hier met de parochianen van de Augustinuskerk over in gesprek. Lees meer...

LACHEN IS GEZOND

Lachen is gezond

Beste parochianen, het is al heel wat langer geleden toen ik last had van een paar duiven bij ons in de kerk. In de parochievergadering stelde toen iemand voor om vergif te strooien. Een ander vond dat je ze gewoon moest afschieten. Ik had een beter idee: ik stelde toen voor om die duiven te dopen, de eerste communie te laten doen en te vormen. Daarna houden de meesten van hen de kerk wel voor gezien.
Lees meer

HET IS MIJN HEER EN MIJN GOD

Ongelovige Thomas

Tussen Jezus en Thomas was er al voordien een bepaalde band. Thomas lijkt als eerste het tragische lot van Jezus te hebben be­grepen. Wanneer de vijanden Jezus willen stenigen (Joh. 11:16) en vastbesloten zijn Hem te doden (Joh. 11:53), aarzelt Thomas niet. Hij zegt niet, zoals Petrus ‘dat verhoede God’. Zoiets mag U niet overkomen! (Matt. 16:22) Thomas zegt nu het tegendeel: Hij zegt ‘Kom, laten ook wij gaan om met Hem te sterven. (Joh. 11:16)
Lees meer ...

DE VROUWEN OMKLEMDEN ZIJN VOETEN EN AANBADEN HEM

De vrouwen bij het graf

Vrouwen mogen als eersten de verrezen Heer ontmoeten. Zij doen dat op een heel vrouwelijke manier, door Hem te omhelzen en aanbidden; dat wil zeggen: door zich helemaal te geven. Waarom is de verrezen Heer niet eerst naar Petrus gegaan, die Hij toch als steenrots had aangesteld, of naar de andere mannen die Hij speciaal geroepen had, en aan wie Hij macht had gegeven. Lees meer ...

VERRIJZENIS VAN DE HEER

wees eerlijk, open en oprecht

De Bijbel vergelijkt de opstanding van Jezus met het opstaan van elke dag. De zon gaat op, het is tijd om wakker te worden, dus gaat Jezus naar buiten, maar hoe, Hij is toch dood? Ach, wat dood, wat kan de dood Hem schelen, Jezus doet het eenvoudig alsof hij niet in het graf ligt, waarom vinden we in zijn graf ook niet de sporen van 'n gevecht op leven en dood. Lees meer ...

Paaswake

CHRISTUS IS OPGESTAAN, HIJ IS NIET HIER

Christus is opgestaan, dat woordje ‘opstaan’ gebruiken we in de Paasweek wel tien keer, maar wij denken er niet aan, dat het dan eigenlijk een heel gewoon woord is, dat we ook op andere dagen gebruiken: want ook wij zijn opgestaan. De Heilige Schrift vergelijkt de opstaan van Jezus met het opstaan van elke dag. De verrijzenis van Jezus wordt vergeleken met het opstaan in de morgen. Lees meer ...

GOEDE VRIJDAG

Goede Vrijdag

Van het lijden en sterven van de Heer

Goede Vrijdag is de droevigste dag voor het kerkelijk jaar. Toch wordt er gesproken van ‘Goede Vrijdag’. In het Engels is het ‘Good Friday’. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus gestorven is om de mensheid te verlossen. In het Duits heet deze dag ‘Karfreitag’. Dat betekent letterlijk ‘een ‘vrijdag om te rouwen’. Het gedeelte woord ‘Kar’ betekent het Duitse woord voor ‘weeklacht’. lees meer ...

MET PALMTAK EN HOSANNAGEROEP

Palmtak

Men wilde Jezus van Nazareth tot Koning uitroepen, en dat is trouwens meer gebeurd in het leven van Jezus. Op een berghelling zijn er zelfs vijfduizend mensen die aanwezig willen zijn bij Jezus van Nazareth. Johannes zegt: al die mensen hebben gezien dat iedereen voldoende te eten heeft, als ze het maar aandurven hun brood te breken en met elkaar te delen. Daarna wilden ze Jezus tot Koning uitroepen, maar Jezus duikt onder. Lees meer...

MIJN UUR IS GEKOMEN

door alle twijfels en zorgen vind ik nu een weg van licht bij jou voel ik me geborgen en kom terug op evenwicht

De evangelist Johannes leest vandaag deze tekst van Jezus van Nazareth. Want het is duidelijk dat Jezus op het keerpunt van zijn leven staat: Hij zegt: ‘voor mij is mijn uur aangekomen’. Twee Griekse mensen komen naar Jezus toe. Jezus is daar erg blij mee, want voor Hem is het zo ver, want Zijn uur is gekomen. Maar in welk uur, wordt er dan door Jezus een beslissende stap gezet?
Lees meer ...

WEERZIEN ZONDER EINDE Jezus met Nicodemus

Pasen is het feest van de verrijzenis. Maar zover is het nog niet, het is nog geen Pasen. Eerst nog de ondergang van Jezus, eerst nog zijn dood, daartoe veroordeeld door Farizeeën en hogepriesters. Vanmorgen zijn we getuigen van een fragment uit het nachtelijk gesprek dat Jezus voert met de farizeeër Nicodemus. Als een schuwe hond is Nicodemus langs de huizen gegaan, bang dat hij door anderen gezien zal worden. Daar zitten ze dan tegenover elkaar: de een is een geschoolde theoloog, hij heeft zijn studies afgerond. Hij heeft op een hogere school alles over God geleerd. Lees meer ...

Vastenactie 2024 voor Tulip Garden

Vastenactie 2024

vastenactie In Ouderkerk is Stichting Derde Wereld Hulp bij velen bekend.
Vanwege die contacten is het idee ontstaan om met de 5 kerken van onze parochie voor deze stichting in de vastenperiode van 2024 fondsen te werven om het hieronder toegelichte project te helpen financieren. De steun aan dit project is voorgesteld aan de landelijke organisatie “vastenactie” waar de projectaanvraag is gehonoreerd. Zie ook www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/verbeteren-energievoorziening-van-tehuizen-in-india.
Tikkie Vastenactie 2024 In haar huizen, Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel, biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst.
De extra collecte in onze Augustinuskerk op 2 en 3 maart heeft € 576,80 opgebracht.
Wilt u daar ook (meer) aan bijdragen dan kan dat via de offerkist achter in de kerk of met de Tikkie hiernaast, of door over te maken op IBAN-rekening
NL72 RABO 0382 3326 01 t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. Vastenactie SDWH. Meer over dit project ...

JEZUS REINIGT DE TEMPEL

tempelreiniging Geld verdienen, daar draait bijna alles om, want tijd is geld en zonder geld is er geen geluk. Zo denken en praten veel mensen. Geld is wel noodzakelijk, maar eigenlijk is het geen hoofdzaak.
Lees meer ...