locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Eucharistieviering 24 oktober online

Deze zondag komt de Eucharistieviering gestreamd vanuit De Goede Herderkerk met als thema: ‘Zien waar het om gaat.’
Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen, terwijl de cantores van het Goede Herderkoor o.l.v. Ronald Dijkstra de viering muzikaal zullen omlijsten, met Sigrid Bøgebjerg-Haffmans op het orgel.
De viering begint om half elf.

Download het liturgieboekje
Download de Instructie digitale collecte

Versoepeling van de coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om vanaf 25 september de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Vooraf opgeven en registreren is niet meer nodig, maar tegelijkertijd blijft de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona, gehandhaafd. Net als alle basisregels als handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, testen bij klachten enzovoorts.

Wat de vieringen betreft zijn de volgende richtlijnen van kracht:

Activiteiten in onze parochie

Voor de agenda klik je hier en
klik hier voor de overige activiteiten in de parochie in de maand oktober.