locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Inspiratie

inpiratie

De vakantieperiode is weer begonnen. Veel mensen zijn onderweg. Je even terugtrekken uit al het alledaagse gedoe, even tot jezelf komen. Als je vakantie voorbij is, willen de meesten van ons er weer flink tegenaan. Maar waar halen we dan onze inspiratie vandaan? Nou, gewoon even googelen. Even kijken bij www.inspiratiepost.nl. Je kunt kiezen of je je wilt laten inspireren door mensen, door dingen, door manifestaties of door de wetenschap. Je kunt zelfs een fascinatietest afleggen! Ook nog even kijken bij www.creasense.nl. Daar vind je antwoorden op de vraag ‘hoe vind ik mijn inspiratie voor creativiteit en succes?’.

Nergens vind ik op internet terug dat ook God onze inspiratiebron kan zijn. Daar moet je tegenwoordig wel erg stevig in je schoenen staan als je in het leven God er bij wilt halen. Wat vroeger vanzelfsprekend was, wordt nu van alle kanten bevraagd. Als je besluit om je kind te laten dopen, als je in de kerk wilt trouwen, dan moet je je soms bijna verdedigen in je vriendenkring en op je werk. Misschien heeft het iets te maken met je eigen kwetsbaarheid durven toegeven. Uitzeggen dat je als mens afhankelijk bent van wat voor jou uit de lucht komt vallen. Uit de hemel vallen' zou ik liever willen zeggen. Mazzel zegt de een, genade zegt de ander, laat God er maar buiten, zegt een derde, ik ben verzekerd van de wieg tot het graf, zegt een vierde.

Wij zijn gevoeliger voor computervirussen dan voor een virus die onze gelovige kijk op het leven aantast. Wie durft er nog met God aan te komen in deze tijd? Hier tellen cijfers, tabellen en feiten. Maar waar blijft dan de uitspraak van Jezus dat wij ‘zout der aarde’ en ‘licht van de wereld’ moeten zijn? Jezus zegt niet: ‘jullie zouden het licht der wereld’ moeten zijn. Hij zegt het absoluut: ‘jullie zijn het licht van deze wereld. Waar mensen zich laten inspireren door het Evangelie, zal het licht in de wereld doorbreken.

In deze wereld, waarin duizenden reclamelichten flikkeren, moeten wij licht zijn. Maar wie durft in het openbaar zijn geloof in de Verrezen Heer uit te dragen? Vaak hoor je mensen zeggen: ‘’ Geloven doe je maar in de kerk’. Maar ik denk dat geloven midden in het leven staat! Ook in ons nieuwe werkjaar, dat eind augustus begint, mag iedereen weten dat ónze inspiratie in het Evangelie ligt. Iedereen mag ook weten dat ik nog steeds dankbaar ben dat ik dat geloof, en die inspiratie, van mijn ouders heb meegekregen. En in dat geloof gaat het niet om cijfers, tabellen en feiten, maar om mensen. Dat is de inspiratie die ik u voor het nieuwe pastorale werkjaar mag meegeven. En als we werkelijk ‘om God en mensen bewogen’ zijn, is het God zelf die onze Inspirator zal zijn en die ons in beweging zet en ons in beweging houdt, ook in het nieuwe seizoen 2019-2020. Een paar adviezen ter inspiratie:

Hartelijke groet, en een goede vakantie

Ambro Bakker s.m.a.
Pastoor-deken RK Amstelland
Locatie: H. Augustinus