locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Presentatie 11 juni Augustinuskerk uitgesteld

De in de parochiebladen aangekondigde presentatie van het parochiebestuur op 11 juni in onze Augustinuskerk gaat voorlopig niet door.
Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal dit gecommuniceerd worden op deze website en bij de mededelingen.

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN DE KERK

Pinksteren

Op deze Tweede Pinksterdag wordt binnen het Pinksterverhaal, extra aandacht gevraagd voor Maria als Moeder en Beschermvrouwe van onze Kerkgemeenschap. Deze gedachtenis plaatst haar in het centrum van het Pinkstergebeuren, waarin de heilige Geest neerdaalt, niet alleen over de apostelen, maar ook enkele vrouwen, waaronder Moeder Maria. Zoals u op de afbeelding hiernaast ziet, heeft moeder Maria daar zelfs een centrale plaats. In Handelingen 1:8 schrijft Lucas: ‘Jullie zullen een kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om Mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde’.
Lees meer ...

MET GESLOTEN DEUREN

Met gesloten deuren

‘Met gesloten deuren’. Zo begint het Evangelie op Pinkstermorgen. Gesloten deuren, zo heet ook het meest bekende drama van de in 1980 overleden Franse schrijver Jean-Paul Sartre. Jo­hannes, de evangelist, en Sartre, de wijsgeer, schilderen op die manier de uitzichtloosheid van het menselijk bestaan. ‘Gesloten deuren’ van Sartre is het drama waarin drie mensen gedwongen samenleven, voor altijd. Maar die samenleving wordt voor hen een kwelling, omdat ze niets hebben dat hen samenbrengt of samen­houdt. Ze blijven totaal verschillend voor elkaar. Dan valt 't woordje ‘Hel’: de ene mens wordt een hel voor de ander! De hel, dat zijn de anderen... Drie mensen samen in een kamer, maar stuk voor stuk alleen, omdat de deuren van echt menselijke ontmoeting gesloten blijven.
Lees meer ...

BIDDEN OM DE GEEST VAN GOD

Bidden om de geest

Het Evangelie van Johannes gaat vandaag vooral over de hemel. Dat snap ik wel, want op Hemelvaartsdag is Jezus, na zijn afschuwelijk kruistocht, weer thuis bij zijn hemelse Vader. Johannes richt zich alleen op de hemel, en heeft nu nog nauwelijks aandacht voor de aarde, waarin wij nu leven. Ik vraag me weleens af waarom Johannes eigenlijk iets tegen onze wereld heeft.
Lees meer...

Overweging Hemelvaart

Vier Hemelvaart

TERUG NAAR MIJN HEMELSE VADER

Zomaar op een doordeweekse dag vieren wij Hemelvaartsdag. Een van de weinige dagen waarop de meeste mensen nog vrij hebben. Blijkbaar is de hemel nog belangrijk genoeg om ons daarvoor vrije tijd te maken. Hoe komt het dan toch, zo vraag ik me af, dat we ons zo weinig druk maken om de hemel. Zo in de trant van ‘naar de hemel’: wie dan leeft, wie dan zorgt.
Lees meer ...

Ave Maria

Gezongen door Jolly Nguyen

Opbrengst collecte Herdenkingsconcert

PCI H.Mariaparochie

Na afloop van het Herdenkingsconcert is een deurcollecte gehouden voor het project Mee-eten op afstand van onze PCI (Parochiële Caritas Instelling) H. Mariaparochie. De opbrengst is € 422,95 geworden.
Namens onze caritas hartelijk bedankt!

Theo den Blanken

IK ZAL U EEN ANDERE HELPER GEVEN

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, zegen mij op de plek waar ik zal staan

De lezingen uit het Johannesevangelie gaan over de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het is het feest van de overgang van duisternis naar licht, van dood naar nieuw leven. En dan komen we bij het Pinksterfeest. Dat is het feest van de bezieling, van inspiratie door de Geest van God. Jezus zegt: als je Mij liefhebt, zul je mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader u op het Pinksterfeest ons een andere helper geven om voor altijd bij jullie te blijven. En mijn Geest zal bij u blijven.
Lees meer

GOD EN MENS NABIJ

pater Maximiliaan Kolbe

Afgelopen donderdag 4 mei 2023 was er weer jaarlijks een Nationale Dodenherdenking. Een bijzonder samenkomst, want we leven in een tijd waarin jonge mensen nog nauwelijks weten wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er door de Duitsers alleen al zes miljoen joden om het leven gebracht in grote concentratiekampen. Zestig procent van de jongeren geloven daar niet meer in, voor hen zijn het eigenlijk fabels. Lees meer ...

WAT ZOU JIJ DOEN?

Diewertje Blok op de Dam bij de Dodenherdenking 4 mei 2023

Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte.
Die indrukwekkende tee minuten die altijd korter lijken en een verademing zijn.
Even weg van het geschreeuw, de meningencarrousel, de intimiderende woorden.
Terug bij jezelf, je eigen gedachten, je eigen geweten.
Stilte is mooi, maar zwijgen kan ook een last zijn.
Lees meer...

Herdenkingconcert

Heldhaftig - vastberaden - barmhartig

Heldhaftig - vastberaden - barmhartig

In mei 1942 moesten alle Joden de Jodenster dragen. Veel Joden keken er erg tegenop om voor het eerst met dat opvallende ding naar buiten te gaan. De 15-jarige Esther van Vriesland uit Gorinchem moest elke dag met de trein naar Rotterdam om naar een school voor Joodse kinderen te gaan. Ze zag er tegenop om met die ster de trein in te stappen: ‘Als alle mensen zo naar je kijken! Afschuwelijk!’ schreef ze in haar dagboek. Maar het pakte heel anders uit. ‘Zo leuk gisteren met die ster’, schreef ze een paar dagen later: ‘De mensen lieten je overal voorgaan en stonden voor je op.’
Lees meer ...

Nieuw logo voor onze parochie

H. Mariaparochie

Onze Heilige Mariaparochie heeft een nieuw logo. U zult dit in de verschillende uitingen vast en zeker terugzien en herkennen.

Ook de website zal te zijner tijd een nieuwe huisstijl ondergaan.

Livestream inwijding Urbanuskerk Amstelveen Bovenkerk

Op 16 april wordt de inwijding van de inwijding gestreamd vanuit de gerestaureerde St. Urbanuskerk Bovenkerk. De inwijding vindt plaats met en feestelijke pontificale hoogmis, waarin mgr. Hendriks geassisteerd wordt door ons pastoresteam en met medewerking van een aantal koren. De stream start om half 11.