locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Eucharistieviering 13 juni online

‘Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje’ is het thema op deze 11-de zondag door het jaar. In de gestreamde Eucharistieviering vanuit onze Augustinuskerk gaat pater Ambro Bakker s.m.a. voor samen met pastor Dea Broersen.
Cantores van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum verzorgen de zang, muzikaal begeleid door organist Chris Bossano.

We hebben gemerkt dat op sommige apparaten hierboven niet de afbeelding van de viering verschijnt.
Mocht dit tot een probleem leiden, dan kunt u ook op deze directe link naar YouTube klikken.

Download het liturgieboekje
Download hier de collecte-informatie

Reserveren voor het bijwonen van de Eucharistieviering dringend gewenst!

attentie
De coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht. Vooraf reserveren is daarom dringend gewenst om teleurstellingen bij aankomst in de kerk te voorkomen.

Dit kan op maandag en woensdag , donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur, of dinsdag van 14-17 uur op telefoonnummer: 020 - 64 60 683

U wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt of uitgaat.
U kunt deze desgewenst afdoen als u op uw plaats zit.