locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

First English Mass is a fact

The first English mass is a fact. And a success! On Sunday June 16, Filipinos, Indonesians, Indians and expats from Amsterdam Buitenveldert and Amstelveen, among others, visited our Augustinus Church for an English-language celebration, under the inspiring leadership of Father De Guzman, just like our own pastor EM Father Bakker, who comes from the SMA. The well-attended celebration was musically framed by an enthusiastic singing choir, which made the celebration extremely lively. Of course the fathers were not forgotten on this special Father's Day. Worth repeating, and the next date is already known: July 21, 12 noon. You are cordially invited!

First English Mass is a fact

De eerste Engelse mis is een feit. En een succes! Zondag 16 juni bezochten onder meer Filipijnen, Indonesiërs, Indiërs en expats uit Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen onze Augustinuskerk voor een Engelstalige viering, onder de bezielende leiding van pater De Guzman, net als onze eigen pastoor EM pater Bakker afkomstig van de SMA. De goed bezochte viering werd muzikaal omlijst door een enthousiast zingend koor, wat de viering uiterst levendig maakte. Natuurlijk werden de vaders niet vergeten, op deze bijzondere Vaderdag. Voor herhaling vatbaar, en de volgende datum is dus al bekend: 21 juli, 12 uur. U bent bij deze van harte uitgenodigd!

English Masses in our St. Augustine Church

Masses in English at St. Augustine Amsterdam-Buitenveldert

Following popular request from expats and migrants in Amstelveen and Amsterdam Buitenveldert, to also hold a Holy Mass in English, we will start this on Sunday, June 16 at 12 o’clock.

Once a month for the time being, on the third Sunday. So, in July it will be on Sunday the 21st.

Father Alan de Guzman (S.M.A.) shall celebrate the mass.

We think it is important that expats and migrants in our area also find their way to the Roman Catholic St Augustine Church. We hope that you might find inspiration, peace, and reflection in our church community.

DE TWEEDE PINSTERDAG - EEN VRIJE DAG

Pinksteren

De Eerste Pinksterdag is altijd op een zondag, voor de meeste mensen is dat sowieso een vrije dag. Veel mensen vragen zich ook af of ze op tweede Pinksterdag vrij zijn. Je moet wel altijd even goed informeren bij je werkgever, maar de kans is groot dat je een vrije dag hebt. Het is een van de feestdagen in Nederland waarop scholen in ieder geval gesloten zijn en ook veel bedrijven houden hun deuren op deze dag dicht.
Lees meer ...

Spraakverwarring

Pinksteren 2024

Beste mensen, wat zou het gemakkelijk zijn als alle mensen over de hele wereld dezelfde taal zouden spreken! Wat zouden de kinderen op school, die al die talen moeten leren, blij zijn!
Wat zouden er dan een studie-uren vrij komen! Wat zou dat een zweetdruppels en wat zou dat een huiswerk schelen! Lees meer ...

Paus Franciscus staat stil bij 750 jaar Amsterdam

Paus Franciscus staat stil bij 750 jaar Amsterdam

Onze pastoor-deken Jongerden is met een aantal collega's en onze bisschop in het Vaticaan ontvangen ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam.
Hij heeft daarvoor een korte toespraak gehouden, die u hier vertaald kunt nalezen.

ZIE MIJN HANDEN EN VOETEN

Emmaüsgangers

Lucas zegt: Iemand graag willen aanraken is volgens een teken van genegenheid, van liefde. Jezus nodigt ons daartoe uit. Jezus zegt: ‘Zie mijn handen en voeten, betast mij’. Het lichaam behoort wezenlijk bij het geloof in Jezus Christus. Lucas zegt: ‘Waarom komt er twijfel op in uw hart, kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf, betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.
Lees meer ...

Locatieraad Augustinus nodigt parochianen Augustinus uit

locatie Augustinus

Onlangs heeft het parochiebestuur van de H. Mariaparochie alle locatieraden van de kerklocaties van de parochie, op de hoogte gesteld van een aantal besluiten en doelen voor de Mariaparochie voor de komende jaren.
Voor de Augustinuskerk, De Goede Herder, de Titus Brandsmakerk en de Urbanuskerk-Ouderkerk, betekent dit dat de zondagse vieringen per januari 2026 zullen verdwijnen. De locatieraad wil 15 april hier met de parochianen van de Augustinuskerk over in gesprek. Lees meer...