locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

IN MEMORIAM THOMAS VALENTIJN KLAWER

Fresia: lievelingsbloem van Thom Klawer

Na een zinvol en uitbundig leven heeft Thomas Valentijn Klawer ons verlaten. onze geliefde pastoor. Ook van onze Augustinuskerk. Al is de reden van ons samenkomen een droevige reden, toch mag ik u allemaal van harte welkom heten. Een speciaal woord van welkom, vooral ook aan de familieleden van Thom. Welkom ook aan de vele parochianen, vrienden en vriendinnen en collega’s die, met ongeloof in hun ogen, vandaag hier samengekomen zijn om Thom te gedenken en voor hem te bidden.
Lees meer ...

UIT DE BERGREDE - ZOUT EN LICHT WILLEN ZIJN

zout der aarde

Het is vandaag de vijfde zondag door het jaar. Maar ook nog gedurende vier zondagen daarna, zullen we lezen uit de Bergrede van Jezus (Matteüs 5:1-8:1). Dat is niet zomaar een van de redevoeringen van Jezus. Het is zijn programmatische redevoering bij uitstek. Hier vinden zijn leerlingen een handleiding om het Koninkrijk van de hemel te zoeken en te vinden.
Het wordt duidelijk hoe een volgeling van Jezus met de Tora kan omgaan. Hier komt een gelovige te weten wat de spirituele ruggengraat van zijn bestaan vormt. Laten we deze teksten dus met grote zorgvuldigheid beluisteren en overwegen, want zij raken aan de kern van ons christen zijn.
Lees meer...

Overlijdensbericht em. pastoor Klawer

emeritus pastoor Thom Klawer

Emeritus pastoor Thom Klawer is 31 januari 2023 overleden.
Aanstaande zondag is in onze kerk de uitvaartviering om half elf.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

PRIESTER ZIJN IS GEEN KUNST,
MAAR PRIESTER-WORDEN DAAR DOE JE HEEL JE LEVEN OVER,
ZELFS ALS JE EMERITUS GEWORDEN BENT

Geloof, hoop & liefde

Ambro Bakker s.m.a.

Beste familieleden, vrienden en vriendinnen en vele parochianen. Op zaterdagavond 1 augustus 1970 werd ik om zeven uur in de Don Boscokerk in Alkmaar door bisschop Zwartkruis priester gewijd. En de dag daarna, op zondag 2 augustus 1970, ging ik in dezelfde kerk om halfelf voor in mijn eerste mis. En nu zijn we 53 jaar verder. Wat is er veel gebeurd in die jaren, en wie had kunnen denken dat na 53 jaar het jubileumfeest in een coronatijd zou plaatsvinden. 53 jaar priester. Sommige keuzes bepalen heel je leven. Een dergelijk keuze heb ik gemaakt toen ik, schrik niet, 64 jaar geleden besloot om naar het seminarie te gaan van de paters van de Afrikaanse Missiën in Cadier en Keer.
Lees meer ...

Werkgroep Augustinus Open roept op petitie te ondertekenen

Werkgroep Augustinus Open

De Werkgroep heeft een petitie geplaatst op https://petities.nl/petitions/behoud-de-augustinuskerk-in-buitenveldert.
U kunt hier meer over lezen op https://augustinusparochie.nl/open/

HET PROGRAMMA VAN JEZUS VAN NAZARETH

Zaligsprekingen

Zalig ben je… gelukkig ben je… Deze belangrijke passage uit het evangelie van Matteüs hebben we wellicht al vaak gehoord. De zaligsprekingen vormen een soort Mission-statement. Jezus zegt met deze tekst waar hij voor staat. Deze tekst is ons vertrouwd. Zo klinken de zaligsprekingen elk jaar op het feest van Allerheiligen. Heiligen, zijn zalig, gelukkige mensen, juist omdat ze doen wat gedaan moet worden: in alle eenvoud en soberheid getuigen van het leven, van God die, hoe dan ook, de Levende is voor alles en allen. Maar vandaag is het gewoon een ‘zondag door het jaar’, niets bijzonders. En dan horen we de zaligsprekingen in een ander licht. Het gaat niet over heiligen, nee, Jezus spreekt tot de menigte, tot de gewone mensen, mannen en vrouwen zoals u en ik.
Lees meer ...

UITNODIGING feest Ambro Bakker
29 januari 2023

LXXX

Je geeft het hem niet maar pastoor Ambro Bakker, pastoor van onze Augustinuskerk is deze maand 80 jaar geworden. Met deze leeftijd heeft hij “het meer dan verdiend” om met emeritaat te gaan. Hij zal stoppen met het bestuurlijke werk, maar wenst nog gewoon betrokken te blijven. Zo blijft hij voorgaan in vieringen en in de pastorie wonen.
Pater Bakker is 14 jaar pastoor geweest in onze Augustinus parochie.
Echter, het is een dubbelfeest want ook zijn 50-jarig (!) priesterschap komt aan bod. Een mijlpaal die drie jaar geleden al bereikt werd maar door corona niet gevierd kon worden.
Dus voldoende reden voor een groots feest.

Wij nodigen een ieder uit op zondag 29 januari om het mee te vieren. Te beginnen met een feestelijke viering om 10.30 uur met medewerking van alle koren. Na afloop zullen er koffie, thee en broodjes zijn en in de middag festiviteiten als dank voor Ambro’s grote inzet. Voor een bijdrage aan een cadeau: wij weten dat Ambro het fijn vindt als hij een bijdrage krijgt om zijn toekomstige woning in te kunnen richten.
Als u daaraan bij wilt dragen, kunt u uw financiële cadeau overmaken naar bankrekening NL51 INGB 0000 0495 42 t.n.v. R.K. Parochie Amstelland / St. Augustinus o.v.v. Cadeau Ambro Bakker.
We maken er een mooi feest van!

De Locatieraad

Chazia Mourali in Adieu God?

Chazia Mourali in Adieu God?

Chazia Mourali noemde zich jarenlang esthetisch en psychologisch katholiek. Maar zich aansluiten bij de kerk: die stap voelde lange tijd te groot. Daar kwam verandering in toen haar moeder overleed.
Klik hier om deze uitzending Audieu God? op NPO Start terug te zien

Toekomst Augustinuskerk

We hebben op 9 oktober 2022, bij de presentatie van het parochiebestuur van RK Parochie Amstelland over de Toekomstplannen, heel duidelijk gezien hoeveel parochianen zich betrokken voelen bij het wel en wee van onze Augustinuskerk en de Augustinusgemeenschap. Dat wisten we natuurlijk al, maar de vragen en reacties, waarvan u in bijlage een verslag kunt lezen, hebben dat nogmaals bevestigd.

De plannen van het parochiebestuur zijn ingrijpend en hebben logischerwijs veel losgemaakt. De Locatieraad van de Augustinuskerk ontkent niet dat we te maken hebben met een teruglopend aantal kerkbezoekers en de daarbij behorende lagere inkomsten. Ingrepen om de financiële positie te verbeteren zijn noodzakelijk en daar zijn via een marktverkenning door verschillende partijen ook al plannen voor gemaakt.

Wat wij als ‘Werkgroep Toekomst Augustinuskerk’ doen is dat wij de belangen van alle parochianen zo goed mogelijk zullen behartigen in de moeilijke periode die voor ons ligt. Daarbij zetten wij ons in om een zo goed mogelijk alternatief voor de toekomst en het gebruik van onze eigen Augustinuskerk te vinden. Hierbij is ons doel om in een financieel gezonde situatie het kerkbezoek en de samenkomst op onze eigen locatie toch mogelijk te houden.

Het leek ons goed u tussentijds op deze manier te berichten en zullen de ontwikkelingen in de toekomst met u blijven delen.

Werkgroep Toekomst Augustinuskerk

Lees hier een verslag van de presentatie van het Parochiebestuur en gedachtewisseling van dat bestuur met de aanwezige parochianen.


Teksten van H. Titus Brandsma digitaal

Alle geschriften van de H. Titus Brandsma zijn zorgvuldig bewaard in de archieven van de Karmelorde. Langzaam maar zeker worden deze via https://titusbrandsmateksten.nl/translations/dutch/ toegankelijk gemaakt voor de hele wereld. De voertaal op de site is Engels, maar met bovenstaande link kom je bij de Nederlandstalige teksten. handtekening Titus Brandsma

Nederlandse katholieken willen grotere rol voor vrouwen in kerk

Bovenstaande kop stond in de Trouw van 25 augustus. Het refereert aan het nationaal verslag van de synode in onze Nederlandse kerkprovincie. Ook in onze parochie is er een bijeenkomst van het synodaal proces geweest, maar daar werd dit onderwerp betreffende de dialoog binnen de Kerk niet ter sprake gebracht. Lees hier het volledige verslag.

Download nationaal verslag van de synode in Nederland.