locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Eucharistieviering 3 juli online

Deze 14-de zondag door het jaar wordt de Eucharistie gestreamd vanuit het net heropende Noorddamcentrum in Bovenkerk. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen; de zang wordt verzorgd door het Aurora koor o.l.v. Lous Zandvliet met Oksana Polman op de piano. Maar wel met een actueel thema: ‘Vrede is niet vanzelfsprekend’.

Download het liturgieboekje.
Download instructie digitale collecte
Actie Our Hearts for Ukraine

MET DE HAND AAN DE PLOEG

hand aan de ploeg

Boven de deur van het psychologisch laboratorium van de Universiteit van Leuven hangt de volgende spreuk: ‘Drin­ken zonder dorst is het voornaamste feit dat een mens van een dier onderscheidt’. Dieren stoppen met drinken als hun dorst gelest is. Mensen kunnen een andere keu­ze maken. Ik heb nog nooit een koe een avondje zien ‘doorzakken’. Want een dier kan niet kiezen, hij volgt zijn instinct. Een dier zal niet drinken, als hij geen dorst heeft. Mensen kunnen kiezen of ze met eten en drinken stoppen, of dat ze doorgaan tot ze niet echt meer kunnen! Dieren kunnen niet zondigen, want zij volgen hun instinct. John Mill schrijft: ‘Het is het dier dat aan de rand van het gevaar terugspringt, terwijl de mens met zijn verstand er telkens weer instinct.’
Lees meer...

BROOD UIT DE HEMEL

Sacramentsparochie

Vandaag overwegen wij dankbaar wat ons leven te danken heeft aan de gave van het heilige Brood. Brood dat staat voor leven. Bij brood hoort drank, kleding en een huis, de eerste levensbehoeften van de mens. Miljoenen mensen werken hiervoor en leven er van. Vaak lijkt dit het enige waarvoor wij leven: brood en spelen. ‘In het zweet zul je werken voor je brood’. Brood is meer dan een vrucht, die je zomaar van de boom plukt. Het is niet alleen de een gave van een samenspel van zon en aarde, het is ook de vrucht van onze menselijke arbeid. Alleen aan uitverkorenen valt brood ten deel, dat niet door mensen gebakken is.
Lees meer...

Foto's Eerste Communie 22 mei 2022

van Liesbeth van 't Hoff