locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;
Kerstmis Augustinuskerk 2023

MARCUS IS VANDAAG VOL VERWACHTING

Vol verwachting klopt ons hart

Als mijn moeder een boek wilde lezen, begon ze altijd met de laatste bladzijde. Toen ik haar vroeg ‘waarom doet u dat?’ antwoordde ze ‘ik lees alleen maar een mooi verhaal, als ik zeker weet dat dit verhaal dan ook goed afloopt’. Vandaag, op deze eerste zondag van het zogenaamde Marcus-jaar, beginnen we ook niet op de eerste bladzijde, maar lezen we nu al uit het dertiende hoofdstuk uit het Marcusevangelie. Kon ik ‘t mijn moeder dan aanraden? Marcus is ook, ‘vol van verwachting en zijn hart klopt hevig, full of Expectations do our Hearts beat?’ Lees meer ...

EEN GOEDE HERDER

Christus Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heel­al' wordt vandaag gevierd op de laatste zon­dag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus. Het is tevens het laatste evangelie van Matteüs. Daarna komen weer de vier Adventsweken en de komende Kerstvieringen. En dan gaat het verder met het evangelie van Marcus.
Lees meer ...

Oplichters actief!

Verschillende mensen uit onze parochie worden benaderd met een oud mailadres van Ambro. Daarmee wordt gepoogd geld los te maken. Wees dus op uw hoede! Het misbruikte adres luidt: ambro.bakker.augustinusparochie@outlook.com.

KOM OP MET JE TALENTEN

talenten

In onze samenleving is veel vraag naar talenten, in de betekenis van geschiktheid, bekwaamheid en vaardigheid. ‘Het zit in genen’, zeggen ze tegenwoordig, maar mag het ook een cadeau van onze Schepper zijn? De parabel van de talenten staat bij Matteüs aan bijna het einde van zijn evangelie. De aandacht gaat straks in het nieuwe jaar 2024 naar de evangelist Marcus.
Lees meer...

Laat je Kersthart zingen met het Heilige Maria Parochie Kerstconcert!

Laat je Kersthart zingen met het Heilige Maria Parochie Kerstconcert!

Zaterdag 16 december 2023 verzorgt het HMP kerstprojectkoor, bestaande uit leden van alle koren die onder de Heilige Maria Parochie vallen, een sfeervol kerstconcert in de prachtig gerenoveerde Urbanuskerk. De stemmen van maar liefst 101 zangers en zangeressen smelten samen in één groot koor.
Het Kerstconcert is niet alleen bedoeld om iedereen in de kerstsfeer te brengen, maar ook om de band tussen alle koren van de nieuwe Heilige Maria Parochie te versterken.
Lees meer…

Verklaring Amstelveense geloofsgemeenschappen

Jodendom, christendom en islam

Joodse, islamitische en christelijke geloofsgemeenschappen in Amstelveen en Buitenveldert leggen een verklaring af en bieden deze aan de Amstelveense burgemeester aan. Lees meer….

WAAKZAAMHEID & WERKZAAMHEID

Parabel van de 10 bruidsmeisjes

Er zijn vandaag twee parabels: Waakzaam­heid en Werkzaamheid. De eerste parabel gaat vooral over Waakzaamheid. Dan heb ik het nu over een 17e eeuw schilderij met een allegorische voorstelling. (Het woord allegorie betekent ‘verhaal of afbeelding’ waarin abstracte begrippen worden voorgesteld als personen, zoals bijvoorbeeld Jezus van Nazareth). Lees meer...

DOOD BEN IK PAS, ALS JE ME VERGETEN BENT

Kasteel ten tijde van koning Edwin

Met eerbied gedenken wij de doden, vooral hen die sinds Allerzielen vorig jaar van ons zijn heengegaan. Wij noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn: wij willen hun licht brandend houden in ons midden: Het verhaal speelt zich af in het jaar 620. Paus Gregorius de Grote stuurde Benedictijnse monniken vanuit Rome naar Engeland om daar het Evangelie te verkondigen. Één van de monniken, Paulinus genaamd, was zelfs doorgedrongen tot in het verre Northumberland. Daar was in die tijd een koning die Edwin heette. Deze koning toonde zich erg voorzichtig tegenover de nieuwe leer. Hij riep een aantal wijze mannen bij elkaar en vroeg hem om raad. Zou hij deze nieuwe godsdienst toestaan of verbieden? Lees meer ...

HET GEZAG IN DE GEMEENSCHAP

Dienend leiderschap

Het kerkelijk jaar is bijna ten einde. De verhalen worden elke zondag indringender. Vanmorgen horen we over Jezus' laatste confrontatie met zijn tegenstanders voor Hij door hen wordt gearresteerd en ter dood wordt veroordeeld. De vraag die aan Jezus gesteld wordt is essentieel: ‘Jezus, wat is het voornaamste gebod, waar draait het nu allemaal om in ons geloof en in ons het leven?’ Het antwoord van Jezus is eenvoudig en verbluffend: het gaat om geloof, hoop en liefde. De rest is allemaal bijzaak! Lees meer ...

LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeboren
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

De viering van Allerzielen is een viering op de rand van het leven, daar waar het licht is. De duisternis is er ook. Want de liturgische kleur is niet voor niets paars. Tegelijk is er ook licht: want met Allerzielen worden hier overal ter wereld n ook op deze plek heel veel kaarsen gebrand. En ook de lezingen van vandaag laten hun geluid horen. Dat geluid klinkt, zoals het klinkt van boven, vanaf de rand van de duisternis, tranen, rouw, huilen, smart en dood, maar daarnaast, bijna daartegenover krijgen vooral het nieuwe leven en het verlicht de ruimte van een betrouwbare naam. Lees meer ...

DE ZALIGSPREKINGEN

Allerheiligen

In de loop van de tijd zijn er veel mensen die door de paus zalig en heilig verklaard wordt. Het zijn er tegenwoordig zóveel, dat je, dat je weleens denkt blijven er nog gewone gelovigen over? Of heel ijdel: zou ik dan ook zelf eens een kans maken om ooit heilig verklaard te worden? Nou kent de kerk vele heiligen, die iedere hun eigen feestdag hebben. Als je de lijst van heiligen bestudeert, ontdek je al spoedig dat mannen in de meerderheid zijn en dan vooral mannen die paus, bisschop, abt, pater of broeder waren. Tegenwoordig overheersen ook vele vrouwen: de zusters, de maagden en de weduwen. Gewone mensen, lekengelovigen, vaders en moeders zijn in de minderheid. Gelukkig neemt het aantal van deze laatste categorie toe. Daarnaast hebben we een feest van alle Heiligen der Heiligen. Het woord Heilig heeft te maken met het woord heel(heid) en wordt gebruikt als aanduiding van iets waaraan een belangrijke wordt toegekend. Lees meer...

Ook parochianen Augustinus protesteren in Haarlem tegen kerksluiting

parochianen Augustinus protesteren in Haarlem tegen kerksluiting

Op de nieuwssite van NH Nieuws wordt verslag gedaan van de protesterende parochianen tegen het sluiten van kerken in het bisdom. Op de video zijn in ieder geval Angelo en Jacques terug te zien. Naar bericht NH Nieuws

JE NAASTE LIEFHEBBEN - LIEFDEWERK Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel je hart, heel je ziel en heel je verstand. gij zult uw naaste liefhebben als uzelf

Nadat de farizeeën, de Herodianen en de sadduceeën op Jezus hebben afgestuurd, zonder resultaat, komen ze zelf naar voren. Een van hen, een wetgeleerde, stelt nu een vraag: in de boeken van Mozes heeft men 613 wetten of geboden geteld, maar hoe kan je daarmee omgaan?
Lees meer ...

HOE GAAN WE MET GELD OM?

God zij met ons

Parochianen, spitst vanmorgen uw oren, zet ze wijd open, want het gaat om een zaak die ons allen aangaat: het betalen van belastingen. Of dit nu de inkomsten­belasting, vermogensbelasting, vermake­lijk­heids­belasting of BTW is. Iedereen heeft er mee te maken, iedereen krijgt op gezette tijden een blauwe brief in de bus. ‘Is het geoorloofd om aan de keizer belasting te betalen?’ vragen de Farizeeën en de Herodianen aan Jezus. Jezus zegt: laat mij eens een belastingmunt zien, wat staat erop? Van wie is de beeldenaar en het opschrift?" Een interessante vraag, dat heb ik gisteren ook gedaan. Lees meer...