locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

ALS HET OM DE LIEFDE GAAT

H. Augustinus

Vaak praten we over God, maar weet iemand van ons wel hoe God er uitziet? Heeft iemand God ooit gezien? Van de Romeinse keizer Trajanus wordt verteld dat hij eens tegen de Joodse rabbi Jozua zei: ‘Als die God er is, in wie u zegt te geloven, laat hem mij dan zien’, waarop rabbi Jozua de keizer vroeg eens naar de zon te kijken. Trajanus antwoordde dat zijn ogen verblind zouden worden als hij recht in de zon zou kijken. ‘Maar de zon’, zei Jozua, ‘is slechts een werkstuk van God. Als het zien daarvan uw ogen zou verblinden, hoeveel te meer zou het zien van de Schepper van hemel en aarde, u ver­blinden’. ‘Niemand heeft God ooit gezien’. Maar we komen God op het spoor waar wij elkaar de hand reiken en elkaar uit het hart gegrepen zijn, waar we leven van de liefde. Als het om de liefde gaat… Jezus leefde van Liefde. Daarom durft Hij ook te zeggen: ‘wie Mij (aan het werk) gezien heeft, die heeft (het gezicht van) de Vader gezien’ (Joh.14:9). In Jezus en zijn Liefde komen we in de Liefde het gezicht van de Vader op het spoor, want God is Liefde. Augustinus heeft deze liefde ook zelf doorleefd, een liefde waarin hij ons rijkelijk wil laten delen. En deze Liefde staat vandaag centraal op ons Augustinusfeest.
Lees meer...

MET JEZUS ONDERWEG

Onderweg met Jezus

De evangelist Lucas vertelt het levensverhaal van Jezus als een ‘onderweg-zijn’. Jezus trekt door Galilea en probeert mensen te laten zien en te ervaren wie God is. Maar gaande die Weg wordt het steeds duidelijker dat deze weg Hem uiteindelijk naar het kruis zal voeren. Niet omdat Hij dit kruis wil, maar omdat het de uiterste consequentie blijkt te zijn van zijn keuze voor de Weg van en naar God. De Weg van de liefde en de vrede. Tot tweemaal toe heeft Jezus zijn komende lijden al aangekondigd.

Vorige week zondag hoorden we de evangelist zeggen: ‘Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Hij vastberaden de Weg naar Jeruzalem. Bij Jezus gaat het vaak om de Weg, en zeker waar het gaat om de Weg naar vrede en liefde. Zoals alles wat geschapen is bevindt ook de mens zich constant in beweging, een mens is voortdurend onderweg! Elk handelen van de mens behoort tot onze levensweg. De Egyptenaren beschouwen de loop richting de zon als een voortdurende koers voor hun eigen levensweg, en uit deze zon putten zij ook op een voortleven naar de dood.
lees meer ...

Eucharistieviering 3 juli online

Deze 14-de zondag door het jaar wordt de Eucharistie gestreamd vanuit het net heropende Noorddamcentrum in Bovenkerk. Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen; de zang wordt verzorgd door het Aurora koor o.l.v. Lous Zandvliet met Oksana Polman op de piano. Maar wel met een actueel thema: ‘Vrede is niet vanzelfsprekend’.

Download het liturgieboekje.
Download instructie digitale collecte
Actie Our Hearts for Ukraine

MET DE HAND AAN DE PLOEG

hand aan de ploeg

Boven de deur van het psychologisch laboratorium van de Universiteit van Leuven hangt de volgende spreuk: ‘Drin­ken zonder dorst is het voornaamste feit dat een mens van een dier onderscheidt’. Dieren stoppen met drinken als hun dorst gelest is. Mensen kunnen een andere keuze maken. Ik heb nog nooit een koe een avondje zien ‘doorzakken’. Want een dier kan niet kiezen, hij volgt zijn instinct. Een dier zal niet drinken, als hij geen dorst heeft. Mensen kunnen kiezen of ze met eten en drinken stoppen, of dat ze doorgaan tot ze niet echt meer kunnen! Dieren kunnen niet zondigen, want zij volgen hun instinct. John Mill schrijft: ‘Het is het dier dat aan de rand van het gevaar terugspringt, terwijl de mens met zijn verstand er telkens weer instinct.’
Lees meer...