locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

DAT KOMT BEST GOED

Op het einde komt het altijd goed en als niet goed komt, is het nog niet het einde

Het is geen gemakkelijk evangelie vandaag. Zo lees ik ook in het laatste vers van vandaag: ‘Wan­neer je alles hebt gedaan wat opgedragen werd, zeg dan: wij zijn ook maar ‘gewone knechten’, want wij hebben alleen maar onze plicht gedaan! Dit lijkt mij geen blijde boodschap. Vroeger was dat wel zo, maar niet in de tijd waarin wij nu leven. Want de relatie tussen baas en knecht is achterhaald. Maar wat wil Jezus zijn leerlingen dan zeggen? Ik hoor Jezus zeggen: ‘Heb maar vertrouwen, het komt allemaal goed.’

Eucharistieviering 2 oktober online

Deze 27ste zondag door het jaar wordt de Eucharistie gestreamd vanuit de St. Urbanus in Ouderkerk. Deze viering heeft het thema ‘Heb vertrouwen!’, en zal vanaf 10.30 uur worden uitgezonden. Voorganger is pastoor-deken Eugène Jongerden; de zang wordt verzorgd door het Elckerlyc koor o.l.v. Laurens de Boer en muzikaal begeleid door Edwin Saan.

Download het liturgieboekje.
Dit weekend vragen wij aandacht voor de extra collecte in het kader van Wereldmissiedag. Dit jaar richt de actie zich met het citaat ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8) speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.
Uitgebreide informatie over dit project kunt u vinden in de folder die achterin de instructie digitale collecte is toegevoegd.
Download instructie digitale collecte
Actie Our Hearts for Ukraine

Teksten van H. Titus Brandsma digitaal

Alle geschriften van de H. Titus Brandsma zijn zorgvuldig bewaard in de archieven van de Karmelorde. Langzaam maar zeker worden deze via https://titusbrandsmateksten.nl/translations/dutch/ toegankelijk gemaakt voor de hele wereld. De voertaal op de site is Engels, maar met bovenstaande link kom je bij de Nederlandstalige teksten. handtekening Titus Brandsma

DE STAD VAN VREDE
DE LANGGEREKTE TOON VAN DE SJOFAR

Parochianen, waar denkt u aan, als ik de volgende woorden uitspreek:

Blaas de sjofar

Ja, u heeft gelijk: het zijn allemaal woorden die te maken hebben met...
Lees meer...

DE ARME LAZARUS EN DE RIJKE VREK

Lazarus en de rijke

Het evangelie van vandaag komt met een oud verhaal als een sprookje: ’Heel, heel lang geleden was er een rijke man…’ Maar ik heb het niet over een oud verhaal, het is ook ons verhaal, want het is een verhaal van alle tijden, ook van onze tijd.

De rijke heeft in dit fragment geen naam gekregen. Die wordt aan onze verbeelding, of misschien beter aan ons begrip overgelaten. De arme man op de stoep bij de poort, vol zweren en uitslag, te lamlendig om zelf de beter gevoede honden rond hem af te weren. Maar hij heeft wel een naam. Het is degenen die voor de verteller telt en deze man heet Lazarus, en zijn naam naam betekent ‘God heeft me geholpen’.
Lees meer...

Presentatie parochiebestuur Augustinuskerk

Beste parochianen, op zondag 9 oktober zal het Parochiebestuur van RK Parochie Amstelland een presentatie houden over de toekomstplannen van de parochie (kerkgebouwen en pastoraat).
Het is van belang dat u als parochiaan van de Augustinuskerk de mogelijkheid krijgt om deze bijeenkomst bij te wonen en de mogelijkheid krijgt om vragen te stellen. U bent daarom van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. Deze zal gehouden worden na afloop van de viering, waarbij er uiteraard ook gelegenheid is voor een kop koffie.
Wij hopen dat veel parochianen van onze Augustinus bij deze bijeenkomst op 9 oktober aanwezig zullen zijn.

De locatieraad Augustinuskerk

Onderstaand de uitnodiging van het Parochiebestuur:

‘Bij de laatste bijeenkomst met de locatieraden op 17 juni jl. is ons regelmatig de vraag gesteld, of we onze presentatie ook niet aan de andere leden van de locaties willen komen presenteren. Dit advies hebben wij ter harte genomen. De leden van het Parochiebestuur willen graag op alle locaties op bezoek komen, om deze presentatie te delen, vragen te beantwoorden, zorgen te bespreken, etc. We presenteren maximaal een halfuur, waarna er ruimte is om op locatie in gesprek te gaan.’
Augustinus 9 oktober vanaf 12 uur
HG/URB Bovenkerk 16 oktober vanaf half 12
De Goede Herder 23 oktober vanaf 12 uur
Titus Brandsmakerk 30 oktober vanaf half 12
URB-Ouderkerk 6 november vanaf 11 uur

Nederlandse katholieken willen grotere rol voor vrouwen in kerk

Bovenstaande kop stond in de Trouw van 25 augustus. Het refereert aan het nationaal verslag van de synode in onze Nederlandse kerkprovincie. Ook in onze parochie is er een bijeenkomst van het synodaal proces geweest, maar daar werd dit onderwerp betreffende de dialoog binnen de Kerk niet ter sprake gebracht. Lees hier het volledige verslag.

Download nationaal verslag van de synode in Nederland.