locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

BEKEERT U EN GELOOFT IN DE BLIJDE BOODSCHAP

Bekeert u

De evangelist Marcus brengt ons in hoog tempo zijn boodschap. Kort en krachtig, niet meer woorden dan noodzakelijk. In een paar pennenstreken is hij, al waar hij wil zijn. Jezus trekt de woestijn in, wordt bekoord, komt terug naar Galilea en verkondigt het Rijk Gods. Waarom wordt dit korte evangelie gelezen op de eerste zondag van de Vastentijd? Het lijkt me vooral te gaan om de laatste regel: ‘Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap!’ Dat is als het ware het spandoek dat aan het begin van de Veertigdagentijd wordt opgehangen.
Lees meer...

GENEZING VAN EEN MELAATSE

Lepra is een ziekte die begint bij de huid, daarna tast zij de rest van het lichaam aan. Zo werkt ook de zonde, een eerste oppervlakkige, dan steeds dieper, en uiteindelijk breidt zij zich uit tot het hart. ‘Plotseling gingen hun beiden de ogen open, en ontdekten zij dat zij naakt waren’, aldus Genesis 3:7.
Lees meer...

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL

Opdracht van de Heer in de tempel

Maria Lichtmis

Beste parochianen: als 't winter is, gaan de gordijnen vroeg dicht, we sluiten kou en regen buiten. We steken kaarsen aan. ‘We willen het’, zo zeggen we, ‘thuis gezellig maken’. En kaarsen zijn dan inderdaad heel erg gezellig, ze verdrijven de duisternis. Maar dat kleine vlammetje kan ook een probleem opleveren.
Lees meer ...

EEN KRACHTIG WOORD

Jezus drijft en onreine geest uit

Profeten, zijn die nog wel van deze tijd? Mensen die in Gods naam spreken tegen het onrecht in de wereld? Het zijn mensen die bemiddelen tussen God en zijn volk en die waarschuwen voor naderend onheil als de wereld zo doorgaat met het leven, mensen die de weg wijzen van het goede, van de liefde, en de vrede en gerechtigheid en daarin zelf het voorbeeld geven. Profeten, inderdaad, ze zijn er nog, ook in onze tijd staan mensen pal voor een goede zaak. Er zijn mensen die hun stem laten horen wanneer de schepping en haar bewoners in gevaar komen. Lees meer...

Viering eerste vrijdag van de maand om 10 uur

Wij willen u alvast melden dat de aanvangstijd van de eerste vrijdagen in onze Augustinuskerk wijzigt. Voortaan start de viering niet om kwart over negen, maar 's ochtends om 10:00 uur.