locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Online viering zondag 25 april

Het thema van deze viering op de zondag van de Goede Herder en Roepingenzondag luidt: ‘Herder zijn vraagt draagkracht, klaarstaan voor elkaar, vertrouwen hebben in’.
De Eucharistieviering wordt gestreamd vanuit het Noorddamcentrum in Bovenkerk met als voorgangers pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen.
Cantores van koor Aurora verzorgen de vocale ondersteuning onder leiding van Lous Zandvliet; de muzikale begeleiding komt van Oksana Polman op de piano.

Download het liturgieboekje
Download hier de collecte-informatie

Reserveren voor het bijwonen van de Eucharistieviering dringend gewenst!

attentie
De coronamaatregelen zijn in de regio Amsterdam-Amstelland verder aangescherpt, waardoor er maximaal 30 personen bij een viering aanwezig mogen zijn.
Vooraf reserveren is daarom dringend gewenst om teleurstellingen bij aankomst in de kerk te voorkomen.

Dit kan op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur,
dinsdag van 14-17 uur op telefoonnummer: 020 - 64 60 683

Voor de viering van komende zondag 25 april zijn alle beschikbare plaatsen in onze Augustinuskerk al gereserveerd.

U wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen als u de kerk binnenkomt of uitgaat.
U kunt deze desgewenst afdoen als u op uw plaats zit.