locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Toekomst Augustinuskerk

H. Mariaparochie

Het parochiebestuur wil graag met u allen in gesprek gaan over de toekomst van de Augustinusgemeenschap binnen onze parochie. Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen om aan het gesprek deel te nemen hebben we daarvoor twee bijeenkomsten gepland: één ’s middags en één aan het begin van de avond. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij vooral ingaan op de vele vragen die binnen de Augustinusgemeenschap leven en zullen we een toelichting geven op de actuele stand van zaken binnen de parochie. Lees meer ...

Lezing Erik Borgman over de toekomst kerk

Erik Borgman De bekende theoloog Erik Borgman zal op woensdag 8 november een lezing houden in Ouderkerk aan de Amstel over de toekomst van de kerk. De bijeenkomst vindt plaats in de Amstelstroom in Ouderkerk aan de Amstel en begint om 20.00 uur.
Toegang is gratis.
Lees meer…

GENERATIES VOOR VREDE

Generaties voor vrede

In ons land wordt ieder jaar in september de vredesweek georganiseerd. Dit jaar is het thema ‘Generaties voor vrede’. Het ideaal van vrede is in de Nederlandse samenleving voor veel mensen, jong en oud, ver weg en abstract. De media zijn vol van beelden van geweld en onrecht.
Want, hoezo vrede? Toch zie je iedere keer weer als er iets in de wereld gebeurt, oud en jongeren samen hierop reageren.
Lees meer ...

VERGEVING IS GRENZELOOS

WIE ZICH
gelukkig
VOELT MET HET GELUK VAN ANDEREN,
BEZIT EEN
rijkdom
ZONDER GRENZEN

Gaat het vandaag over vergiffenis of gaat het over wraakneming? Is iemand vergeven je zwakheid? Als je wraak neemt, lijkt dat sterk en krachtig, want wraak nemen is genadeloos, onverbiddelijk.
Als alleen de wet van het recht zou bestaan, zou dan wraak het laatste woord zijn om het geschonden recht te herstellen?
Lees meer ...

HET SPEL VAN DE LIEFDE

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart

Handen spelen een belangrijke rol in ons leven. Als je elkaar tegenkomt, dan geef je elkaar een hand. Weet u waar die gewoonte vandaan komt? Het is een overblijfsel uit vroegere tijden om te laten zien dat je ongewapend bent, dat je niets achter de hand houdt. Elkaar begroeten met open handen: dat is hartelijkheid, dat betekent dat je niets voor de ander verborgen houdt. De ander heeft niets van je te vrezen. Integendeel zelfs! De laatste weken hebben we gehoord dat er tal van mensen Jezus benaderen met een verborgen agenda. Ze komen niet met lege handen. Ze proberen Jezus klem te rijden met een brede glimlach om de mond. Maar Jezus veegt hun de mantel uit, laat zich niet in hun strikken vangen. Hij verwijt hen dat ze komedie spelen. Hun handen lijken leeg, maar ze zijn gevuld met haat en vooroordelen.
Lees meer...

KRACHT NAAR KRUIS

Kracht nar kruis

Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, hoewel Hij weet wat Hem daar binnenkort te wachten staat! Het zal zijn kracht naar kruis zijn. Hij zal veel moeten lijden van de oudsten van de hogepriesters en de Schrift­geleerden. En Jezus zal nu binnenkort om het leven worden gebracht, maar op de derde dag zal Hij weer verrijzen! Jezus is zijn kracht naar het kruis. Petrus zegt tegen Jezus dat zijn ondergang Hem dat niet mag overkomen. Maar Jezus zegt tegen Petrus: ‘Ga weg, satan, want jij laat je leiden door menselijke overwegingen, en niet door wat God wil’. Lees meer

MIJN ROTS EN MIJN HEIL – MIJN SLEUTEL

In die tijd nam Jezus Petrus ter zijde en begon Hem ernstig te onderhouden. De reactie van Jezus was: ‘jij, Petrus, ga weg, want jij bent voor Mij een satan, want je bent voor Mij een probleem des aanstoots, omdat jij je laat leiden door de menselijke overwegingen en niet doet wat God wil. Als je echt mijn volgeling wil zijn, dan moet je mij ook durven volgen. En als je ook mijn volgeling bent, moet je door jezelf te verloochenen straks zelf je kruis op je nemen.
Lees meer...

OVER GRENZEN HEEN

Over grenzen heen

Er was eens een jongen die op school maar slecht mee kon komen. Toen hij na een lange lijdensweg eindelijk de school achter zich had gelaten, werd hij veerman. Het was zijn taak om mensen over een grote rivier naar de overkant te brengen. Op een dag klopte er een man aan zijn deur die naar de overkant wilde. De man zag er heel geleerd uit, hij had een lange witte baard en droeg een dik boek onder zijn arm. Zwijgend stapten ze samen aan boord. Lees meer ...