locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

ADVENT – WANDEL IN HET LICHT

Liefdevolle verwachting

Na een jaar met verhalen van de evangelist Lucas, is nu de evangelist Matteüs aan de beurt. En in de Advent horen wij de verhalen van Jesaja die in het donker van de tijd waarin hij leefde, vooruit droomt over hoe het uiteindelijk zal zijn. Ooit zal het huis van de Levende stevig staan op een berg en mensen zullen optrekken naar het centrum van de berg.

Wat wordt er zichtbaar van dat visioen van Jesaja in onze christengemeenschappen? Nee, in het einde der tijden is wat betreft die vrede nog ver weg, en hoe het eensgezind erheen stromen van talloze volken en naties blijft een visioen. Mensen die vrede brengen waar zij gaan. Kunnen wij ook in de Advent wandelen in het Licht van de Heer?
Lees meer ...

KRUIS OF MUNT?

kruisiging

Deze week zei iemand tegen me: ‘Weet je wat het lievelingsspelletje van de meeste christenen is? Ze spelen graag het spelletje kruis-of-munt.’ Het probleem is alleen dat de meeste christenen in theorie kiezen voor het kruis, maar in de praktijk voor de munt. Die uitspraak heeft me de afgelopen week danig dwars gezeten. Is het dan écht zo dat de meeste christenen wat al te gemakkelijk compromissen sluiten als het gaat om het grote geld?
lees meer ...

Chazia Mourali in Adieu God?

Chazia Mourali in Adieu God?

Chazia Mourali noemde zich jarenlang esthetisch en psychologisch katholiek. Maar zich aansluiten bij de kerk: die stap voelde lange tijd te groot. Daar kwam verandering in toen haar moeder overleed.
Klik hier om deze uitzending Audieu God? op NPO Start terug te zien

Toekomst Augustinuskerk

We hebben op 9 oktober 2022, bij de presentatie van het parochiebestuur van RK Parochie Amstelland over de Toekomstplannen, heel duidelijk gezien hoeveel parochianen zich betrokken voelen bij het wel en wee van onze Augustinuskerk en de Augustinusgemeenschap. Dat wisten we natuurlijk al, maar de vragen en reacties, waarvan u in bijlage een verslag kunt lezen, hebben dat nogmaals bevestigd.

De plannen van het parochiebestuur zijn ingrijpend en hebben logischerwijs veel losgemaakt. De Locatieraad van de Augustinuskerk ontkent niet dat we te maken hebben met een teruglopend aantal kerkbezoekers en de daarbij behorende lagere inkomsten. Ingrepen om de financiële positie te verbeteren zijn noodzakelijk en daar zijn via een marktverkenning door verschillende partijen ook al plannen voor gemaakt.

Wat wij als ‘Werkgroep Toekomst Augustinuskerk’ doen is dat wij de belangen van alle parochianen zo goed mogelijk zullen behartigen in de moeilijke periode die voor ons ligt. Daarbij zetten wij ons in om een zo goed mogelijk alternatief voor de toekomst en het gebruik van onze eigen Augustinuskerk te vinden. Hierbij is ons doel om in een financieel gezonde situatie het kerkbezoek en de samenkomst op onze eigen locatie toch mogelijk te houden.

Het leek ons goed u tussentijds op deze manier te berichten en zullen de ontwikkelingen in de toekomst met u blijven delen.

Werkgroep Toekomst Augustinuskerk

Lees hier een verslag van de presentatie van het Parochiebestuur en gedachtewisseling van dat bestuur met de aanwezige parochianen.


Teksten van H. Titus Brandsma digitaal

Alle geschriften van de H. Titus Brandsma zijn zorgvuldig bewaard in de archieven van de Karmelorde. Langzaam maar zeker worden deze via https://titusbrandsmateksten.nl/translations/dutch/ toegankelijk gemaakt voor de hele wereld. De voertaal op de site is Engels, maar met bovenstaande link kom je bij de Nederlandstalige teksten. handtekening Titus Brandsma

Presentatie parochiebestuur Augustinuskerk

Beste parochianen, op zondag 9 oktober zal het Parochiebestuur van RK Parochie Amstelland een presentatie houden over de toekomstplannen van de parochie (kerkgebouwen en pastoraat).
Het is van belang dat u als parochiaan van de Augustinuskerk de mogelijkheid krijgt om deze bijeenkomst bij te wonen en de mogelijkheid krijgt om vragen te stellen. U bent daarom van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen. Deze zal gehouden worden na afloop van de viering, waarbij er uiteraard ook gelegenheid is voor een kop koffie.
Wij hopen dat veel parochianen van onze Augustinus bij deze bijeenkomst op 9 oktober aanwezig zullen zijn.

De locatieraad Augustinuskerk

Onderstaand de uitnodiging van het Parochiebestuur:

‘Bij de laatste bijeenkomst met de locatieraden op 17 juni jl. is ons regelmatig de vraag gesteld, of we onze presentatie ook niet aan de andere leden van de locaties willen komen presenteren. Dit advies hebben wij ter harte genomen. De leden van het Parochiebestuur willen graag op alle locaties op bezoek komen, om deze presentatie te delen, vragen te beantwoorden, zorgen te bespreken, etc. We presenteren maximaal een halfuur, waarna er ruimte is om op locatie in gesprek te gaan.’
Augustinus 9 oktober vanaf 12 uur
HG/URB Bovenkerk 16 oktober vanaf half 12
De Goede Herder 23 oktober vanaf 12 uur
Titus Brandsmakerk 30 oktober vanaf half 12
URB-Ouderkerk 6 november vanaf 11 uur

Nederlandse katholieken willen grotere rol voor vrouwen in kerk

Bovenstaande kop stond in de Trouw van 25 augustus. Het refereert aan het nationaal verslag van de synode in onze Nederlandse kerkprovincie. Ook in onze parochie is er een bijeenkomst van het synodaal proces geweest, maar daar werd dit onderwerp betreffende de dialoog binnen de Kerk niet ter sprake gebracht. Lees hier het volledige verslag.

Download nationaal verslag van de synode in Nederland.