locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

International celebration in English
in the St. Augustine Church
Sunday, July 21 at 12:00 noon

Masses in English at St. Augustine Amsterdam-Buitenveldert

Following popular request from expats and migrants in Amstelveen and Amsterdam Buitenveldert, this initiative was started.Once a month for the time being, on the third Sunday. So, in July it will be on Sunday the 21st.

So, in August it will be on Sunday, August 18 at 12 o’clock.

Father Alan de Guzman (S.M.A.) shall celebrate the Holy Mass.

We think it is important that expats and migrants in our area also find their way to the Roman Catholic St Augustine Church. We hope that you might find inspiration, peace, and reflection in our church community.

You are most welcome. Would you like further information?
Please feel free to contact us at augustinusopen@gmail.com

De Augustinus laat van zich horen

Kerkfotografie.nl/ Augustinuskerk
kerkfotografie.nl

Op zondag 7 juli vieren wij het Augustinusfeest. Vanzelfsprekend gaan we er weer een mooi feest van maken met een viering waaraan alle koren zullen meewerken en er na de mis koffie met broodjes en een borrel is.
Omdat de toekomst van de bestemming van ons kerkgebouw nog onzeker is, is het thema van het feest “Augustinus laat van zich horen!”.
U wordt van harte uitgenodigd om op 7 juli iets mee te nemen waarmee u geluid kan maken; een emmer, potten en pannen, deksels en niet te vergeten pollepels om mee te slaan, want de Augustinus gaat letterlijk van zich laten horen. We gaan met elkaar een rondje trommelen rond de kerk, zodat we in ieder geval gehoord worden en daarmee de aandacht vestigen op onze mooie kerk.
U hoeft zich niet op te geven om mee te doen, we rekenen op medewerking van iedereen die de Augustinus een warm hart toedraagt en hopen dat u in grote getale zult meedoen.
Tot zondag 7 juli 10.30 uur.

De feestcommissie

First English Mass is a fact

The first English mass is a fact. And a success! On Sunday June 16, Filipinos, Indonesians, Indians and expats from Amsterdam Buitenveldert and Amstelveen, among others, visited our Augustinus Church for an English-language celebration, under the inspiring leadership of Father De Guzman, just like our own pastor EM Father Bakker, who comes from the SMA. The well-attended celebration was musically framed by an enthusiastic singing choir, which made the celebration extremely lively. Of course the fathers were not forgotten on this special Father's Day. Worth repeating, and the next date is already known: July 21, 12 noon. You are cordially invited!

First English Mass is a fact

De eerste Engelse mis is een feit. En een succes! Zondag 16 juni bezochten onder meer Filipijnen, Indonesiërs, Indiërs en expats uit Amsterdam Buitenveldert en Amstelveen onze Augustinuskerk voor een Engelstalige viering, onder de bezielende leiding van pater De Guzman, net als onze eigen pastoor EM pater Bakker afkomstig van de SMA. De goed bezochte viering werd muzikaal omlijst door een enthousiast zingend koor, wat de viering uiterst levendig maakte. Natuurlijk werden de vaders niet vergeten, op deze bijzondere Vaderdag. Voor herhaling vatbaar, en de volgende datum is dus al bekend: 21 juli, 12 uur. U bent bij deze van harte uitgenodigd!