locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

English Masses in our St. Augustine Church

Masses in English at St. Augustine Amsterdam-Buitenveldert

Following popular request from expats and migrants in Amstelveen and Amsterdam Buitenveldert, to also hold a Holy Mass in English, we will start this on Sunday, June 16 at 12 o’clock.

Once a month for the time being, on the third Sunday. So, in July it will be on Sunday the 21st.

Father Alan de Guzman (S.M.A.) shall celebrate the mass.

We think it is important that expats and migrants in our area also find their way to the Roman Catholic St Augustine Church. We hope that you might find inspiration, peace, and reflection in our church community.

DE TWEEDE PINSTERDAG - EEN VRIJE DAG

Pinksteren

De Eerste Pinksterdag is altijd op een zondag, voor de meeste mensen is dat sowieso een vrije dag. Veel mensen vragen zich ook af of ze op tweede Pinksterdag vrij zijn. Je moet wel altijd even goed informeren bij je werkgever, maar de kans is groot dat je een vrije dag hebt. Het is een van de feestdagen in Nederland waarop scholen in ieder geval gesloten zijn en ook veel bedrijven houden hun deuren op deze dag dicht.
Lees meer ...

Spraakverwarring

Pinksteren 2024

Beste mensen, wat zou het gemakkelijk zijn als alle mensen over de hele wereld dezelfde taal zouden spreken! Wat zouden de kinderen op school, die al die talen moeten leren, blij zijn!
Wat zouden er dan een studie-uren vrij komen! Wat zou dat een zweetdruppels en wat zou dat een huiswerk schelen! Lees meer ...

Paus Franciscus staat stil bij 750 jaar Amsterdam

Paus Franciscus staat stil bij 750 jaar Amsterdam

Onze pastoor-deken Jongerden is met een aantal collega's en onze bisschop in het Vaticaan ontvangen ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam.
Hij heeft daarvoor een korte toespraak gehouden, die u hier vertaald kunt nalezen.

ZIE MIJN HANDEN EN VOETEN

Emmaüsgangers

Lucas zegt: Iemand graag willen aanraken is volgens een teken van genegenheid, van liefde. Jezus nodigt ons daartoe uit. Jezus zegt: ‘Zie mijn handen en voeten, betast mij’. Het lichaam behoort wezenlijk bij het geloof in Jezus Christus. Lucas zegt: ‘Waarom komt er twijfel op in uw hart, kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf, betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.
Lees meer ...

Locatieraad Augustinus nodigt parochianen Augustinus uit

locatie Augustinus

Onlangs heeft het parochiebestuur van de H. Mariaparochie alle locatieraden van de kerklocaties van de parochie, op de hoogte gesteld van een aantal besluiten en doelen voor de Mariaparochie voor de komende jaren.
Voor de Augustinuskerk, De Goede Herder, de Titus Brandsmakerk en de Urbanuskerk-Ouderkerk, betekent dit dat de zondagse vieringen per januari 2026 zullen verdwijnen. De locatieraad wil 15 april hier met de parochianen van de Augustinuskerk over in gesprek. Lees meer...

LACHEN IS GEZOND

Lachen is gezond

Beste parochianen, het is al heel wat langer geleden toen ik last had van een paar duiven bij ons in de kerk. In de parochievergadering stelde toen iemand voor om vergif te strooien. Een ander vond dat je ze gewoon moest afschieten. Ik had een beter idee: ik stelde toen voor om die duiven te dopen, de eerste communie te laten doen en te vormen. Daarna houden de meesten van hen de kerk wel voor gezien.
Lees meer

HET IS MIJN HEER EN MIJN GOD

Ongelovige Thomas

Tussen Jezus en Thomas was er al voordien een bepaalde band. Thomas lijkt als eerste het tragische lot van Jezus te hebben be­grepen. Wanneer de vijanden Jezus willen stenigen (Joh. 11:16) en vastbesloten zijn Hem te doden (Joh. 11:53), aarzelt Thomas niet. Hij zegt niet, zoals Petrus ‘dat verhoede God’. Zoiets mag U niet overkomen! (Matt. 16:22) Thomas zegt nu het tegendeel: Hij zegt ‘Kom, laten ook wij gaan om met Hem te sterven. (Joh. 11:16)
Lees meer ...

DE VROUWEN OMKLEMDEN ZIJN VOETEN EN AANBADEN HEM

De vrouwen bij het graf

Vrouwen mogen als eersten de verrezen Heer ontmoeten. Zij doen dat op een heel vrouwelijke manier, door Hem te omhelzen en aanbidden; dat wil zeggen: door zich helemaal te geven. Waarom is de verrezen Heer niet eerst naar Petrus gegaan, die Hij toch als steenrots had aangesteld, of naar de andere mannen die Hij speciaal geroepen had, en aan wie Hij macht had gegeven. Lees meer ...

VERRIJZENIS VAN DE HEER

wees eerlijk, open en oprecht

De Bijbel vergelijkt de opstanding van Jezus met het opstaan van elke dag. De zon gaat op, het is tijd om wakker te worden, dus gaat Jezus naar buiten, maar hoe, Hij is toch dood? Ach, wat dood, wat kan de dood Hem schelen, Jezus doet het eenvoudig alsof hij niet in het graf ligt, waarom vinden we in zijn graf ook niet de sporen van 'n gevecht op leven en dood. Lees meer ...