locatie Augustinus interieur

Pater Noster, qui es in cælis;

Onze Vader, die in de hemel zijt;

Augustinus Open

Werkgroep Augustinus Open

De Werkgroep Augustinus Open is opgericht in oktober 2022 nadat het Regionale Parochiebestuur Amstelland een presentatie had gegeven over de sluiting van onze Augustinuskerk. De werkgroep heeft contact met de locatieraad maar werkt vanuit een onafhankelijke positie.

De werkgroep bestaat uit: Angelo Vergeer, Carole Bertelsmann, Heleen Horsten, Ralph Ferouge en Jacques Hylkema

Ideeën of wilt u meewerken? Meld je aan augustinusopen@gmail.com

Vrienden van de Augustinus

Augustinus Nieuws-Flits

Als er ontwikkelingen zijn dan geeft de werkgroep een Augustinus Nieuws-Flits uit. De Nieuws-Flits ligt achter in de kerk maar kunt u ook digitaal ontvangen. Schrijf je dan in via augustinusopen@gmail.com

Ook parochianen Augustinus protesteren in Haarlem tegen kerksluiting

parochianen Augustinus protesteren in Haarlem tegen kerksluiting

Op de nieuwssite van NH Nieuws wordt verslag gedaan van de protesterende parochianen tegen het sluiten van kerken in het bisdom. Op de video zijn in ieder geval Angelo en Jacques terug te zien. Naar bericht NH Nieuws

Oproep van Werkgroep Augustinus Open

Kerken Noord-Holland Noord organiseren protestmars in Haarlem

Dat wij niet alleen staan in ons onbegrip waarom een kerk met een vitale gemeenschap moet sluiten, mag blijken uit het initiatief van kerken uit Noord-Holland Noord. Op zondag 29 oktober willen zij 7-maal rond de Bavo-kerk in Haarlem gaan lopen als protest tegen de plannen van de bisschop. Ook wij willen ons, evenals andere kerken van Amsterdam, aansluiten.

Gaat u mee?

U kunt zich aanmelden via augustinusopen@gmail.com. Achter in de kerk liggen folders, zoals de folder hieronder. (Als u hier klikt kunt u de folder downloaden)
Kijk vooral op deze pagina voor actuele informatie zoals over gezamenlijk vervoer.

Inventarisatie Talenten

Nederlandse vlag Om met elkaar te kunnen werken aan een Toekomst, waarbij de Augustinuskerk daadwerkelijk Open gaat blijven hebben wij uw hulp nodig. Wij willen beter weten welke Talenten er nog meer binnen onze muren zijn, die wij wellicht, na uw eigen goedkeuring natuurlijk, kunnen inzetten. Daarom vragen wij u graag om uw talenten in onderstaande vragenlijst aan ons kenbaar te maken: waar liggen uw krachten. Ook kunt u uw suggesties aangeven bij de opmerkingen.

Inventory of Talents

Union Jack In order to be able to work together on a Future, in which the Augustine Church will actually remain Open, we need your help. We want to increase our knowledge and understanding of other Talents within our walls, which with your approval, we may be able to use. This is why are asking you to let us know where your talents lie by filling in the form below.You might also like to add your own suggestions at the additional comments.

Iedereen heeft talenten, ALLE talenten zijn zeer welkom.

Everyone has talents, ALL talents are most welcome.

Ga naar de inventarisatie Go to the inventory

St. Augustinuskerk moet blijven!

Laat van je horen. Onderteken de petitie:

Geachte Monseigneur Hendriks,

Wij verzoeken u tot het behoud van de Augustinuskerk. De kerk is het thuis van de Augustinus kerkgemeenschap en is een karakteristiek baken in de wijk.

Hoogachtend,
De geloofsgemeenschap van de St. Augustinuskerk
De buurtbewoners van de St. Augustinuskerk
Ieder die de St. Augustinuskerk een warm hart toedraagt

Onderteken

Iedereen met een eigen e-mailadres kan separaat ondertekenen.
Ga naar https://petities.nl/petitions/behoud-de-augustinuskerk-in-buitenveldert
of klik op de knop hieronder.
Doe mee met de petitie

Petitie Augustinus Open levert honderden handtekeningen op

Op het moment van schrijven (8 maart 2023) hebben we 962 handtekeningen binnen op de petitie ‘Houd de Augustinuskerk open’. Het voelt voor ons als werkgroep als een belangrijke steun in de rug. Toen we de werkgroep hebben opgezet na de mededeling van het regionale parochiebestuur dat ze de kerk willen verkopen, zijn we met 5 parochianen (Angelo Vergeer, Carole Bertelsmann, Heleen Horsten, Ralph Ferouge en ondergetekende) aan de slag gegaan. Maar je weet als werkgroep niet wat er werkelijk leeft in de gemeenschap. Wat is onze legitimiteit van handelen? Hoe belangrijk vindt de gemeenschap het dat de kerk open blijft? Met deze petitie hebben jullie ons aangetoond dat we ergens voor staan als gemeenschap. Dat we het niet zomaar over onze kant laten gaan.

962 handtekeningen Augustinus Open

Het mag duidelijk zijn dat de slechte wijze waarop het regionale parochiebestuur heeft gecommuniceerd en het weigeren ons inhoudelijk antwoorden te geven, er toe heeft geleid dat het vertrouwen in het parochiebestuur tot bijna een nulpunt is gedaald. Het lijkt er niet op dat we veel van hen hebben te verwachten. Ze blijven zich (wel dan niet gesteund door het Bisdom) richten op het binnenhalen van geld door de vermeende verkoop.

Dus hebben we een verzoek gedaan voor een gesprek met het Bisdom. De Augustinusgemeenschap heeft altijd, door de eeuwen heen sinds 1673, een belangrijke positie ingenomen. Lange tijd in een onafhankelijk positie onder Amsterdam en pas relatief kort onder Amstelland. We zijn als gemeenschap mee geschoven met de stadsgrens van Amsterdam. Eerst op onze begraafplaats en nu op de rand met Amstelveen. We zijn historisch gezien nooit een dorpskerk geweest maar altijd een belangrijke moederkerk waar veel andere parochies uit zijn voortgekomen. Nog steeds zijn we een open en liberale kerk. Daar mogen we trots op zijn. Dat mag niet zo maar verloren gaan.

Met jullie handtekeningen kunnen we de Bisschop gaan aantonen dat we ergens voor staan. Dat we niet alleen historisch, maar ook in de huidige tijd een positie verdienen. Waarbij we in staat zijn om zo nodig als sterke gemeenschap, zowel pastoraal als financieel, weer op eigen benen te staan. We zijn 8 jaar geleden vanuit solidariteit meegegaan in de fusie. Echter ik moet regelmatig denken aan de tijd van vóór de fusie toen we al dit politieke gekonkel nog niet hadden. Het is niet voor niets dat tot de brand van de Urbanus Bovenkerk, de Augustinuskerk als centrale kerk werd gezien. Voor ons is hierin niets veranderd. Wij zijn als stadskerk een belangrijke pastorale brug tussen de regio Amsterdam Zuid (Obrecht- en Vredeskerk) en Amstelveen Noord.

Het is geen eenvoudig proces waar we mee bezig zijn. Maar de steun die jullie ons via de petitie https://petities.nl/petitions/behoud-de-augustinuskerk-in-buitenveldert geven toont aan dat we er nog zijn en willen blijven. We houden jullie graag op de hoogte. (Kijk ook op www.augustinusparochie.nl/open/ ) Namens de werkgroep Augustinus Open

Jacques Hylkema

Reacties

Geachte leden van het parochiebestuur,
Via het Augustinus Nieuws en het blad Spirit blijf ik op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen en dan met name die van de naastgelegen Augustinuskerk.
Er gaan nu geruchten dat de kerk verkocht of zelfs afgebroken gaat worden. Graag laat ik u via dit bericht weten dat wij ontsteld zijn door deze berichten. Immers als goede buur en katholieke school hebben wij veel onderlinge contacten, die in de afgelopen decennia sterk zijn opgebouwd. Zo worden onze kinderen maandelijks uitgenodigd voor de gezinsvieringen; participeren onze kinderen in de jaarlijkse kerstmusical van de Sint Augustinus; zingen onze kinderen mee in het kinderkoor; viert de Sint Jozefschool jaarlijks de eigen kerstviering in de kerk; hebben wij rouweducatie waarbij onze kinderen bij Allerzielen een kaarsje opsteken in onze kerk; hebben wij meegedaan aan de sponsoractie “Weet u hoe laat het is?”; gaan er gezinnen naar de kerk en worden kinderen er gedoopt en ontvangen zij hun eerste heilige communie. Tevens zijn wij al ca. zeven jaar vormgever van de banieren bij het 4 meiherdenkingsconcert en bezoeken onze ouders ook heel graag dit concert. Andersom zingen diverse koorleden tweejaarlijks mee bij onze uitvoering van de Mattheus Passion. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat het kerkplein en de kerk een onderdeel uitmaken van ons ontruimings- en vluchtplan dat goedgekeurd is door brandweer/gemeente.
Ik hoop dat bovenstaande zal kunnen meewegen in een juiste beslissing omtrent de voor ons zeer waardevolle St Augustinuskerk.

Reina Atteveld
directeur St. Jozefschool

kerstviering  St.Jozefschool 2022
Kerstviering St.Jozefschool 2022

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd

EEN PLEIDOOI VOOR EEN OPEN KERK

Diaken Rob Mascini heeft vijftig jaar als pastoraal werker, theoloog, geestelijke verzorger de kerkgemeenschap mogen dienen. Zevenmaal heeft hij moeten meemaken dat een kerkgebouw waarbij hij betrokken was moest sluiten.

Nog is het licht in de tempel niet gedoofd

Zevenmaal was dat een drama, Het verdriet, de onmacht en vaak ook de woede van lieve mensen heeft hij diep gevoeld. De dichtgetimmerde kerk was een plek waar hij in het delen van het lief en leed van de mensen God ontmoet heeft. Toch gelooft Rob Mascini dat het licht in tempel niet is gedoofd en blijft hij (zoals wij dat ook willen) pleiten voor ‘open kerken’. Wij mogen u aanbevelen om zijn boekje (118 pagina’s) te gaan lezen. Het Boekje is in 2022 verschenen. We kunnen er veel van leren. Het boekje kost € 19,90. Maar het is de moeite waard! Hieronder laat ik u enkele passages zien van zijn laatste bladzijden.

Pagina 115

Wat gebeurt er als we in dit tempo doorgaan met het sluiten van kerken en het opheffen van plaatselijke gemeenschappen? Ik denk aan de meneer die in Praag naast me kwam zitten en die me zei: Ín geen veertig jaar hebt ik de klokken horen luiden. In veel stadswijken luiden er geen klokken meer. En met het opheffen van parochies zijn de laatste kerk­gangers uit de straten verdwenen. Ontkerkelijking en secularisatie hadden al veel mensen van de kerk vervreemd.

Werkgroepen waren verdampt. Zieken werden niet meer bezocht, nieuwe gelovigen werden in de wijk niet meer verwelkomd. Veel mensen waren boos en teleurgesteld weggelopen. De interne spanningen in de kerk, een preek die niet aansprak, een kerk die het leven van de mensen niet kende, wat de oorzaak ook moge zijn, men kwam gewoon niet meer. Maar is dat de reden om de deur achter hen met een klap dicht te doen? ‘Ik ben al drie keer’, zei iemand, ‘van kerk naar kerk gestuurd’. Dan maar zondag televisiekijken! Een mevrouw in de Spaarndammerbuurt had op haar kaart in haar archief ‘Sine Spe’ (zonder hoop) achter haar naam staan. Maar haar gesloten kerkgebouw is ‘haar’ kerk gebleven.

Pagina 117

Rob Mascini is vaak in de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel voorgegaan. De Nesser Urbanusparochie heeft op deze pagina een link naar een pdf met deze titel geplaatst. De citaten die genoemd staan op pagina 115 en 117 staan in deze pdf op 80 en 81.

In de middeleeuwen had iedere dorp een kapel, bediend door een grotere parochie in de buurt. Prachtig! We hebben dicht bij de mensen, in onze eigen straten plekken nodig als daar bij het Meer van Galilea, plekken waar de aarde groen kleurt, kleur van de hoop. Plaatsen waar de hemel even de aarde raakt. Leer van Frankrijk dat je tot het bittere einde de kerk open kunt houden, ook als er geen onderhoud meer mogelijk is. Wie weet roept dat wijkbewoners op tot actie. Houd hem open ook als er geen zondagse eucharistie meer is. Blijf dopen, trouwen, rouwen in deze kerken. Wees gastvrij naar de bewoners, de verenigen, de club in de wijk of het dorp. Verwelkom de mensen die even binnen komen. Heb eerbied voor de hoop die in hun hart leeft. Wees nieuwsgierig naar wat ze zeggen te geloven. Doe je een viering, betrek dan de zorgen van de buurtbewoners in je gebed en in je meditatie, leg een intentieboek neer, en laat de klokken maar luiden! Maar zeg nooit: SINE SPE (er is geen hoop meer!). Dat is wat wij al heel lang willen: er zijn voor elkaar. Rob, bedankt voor je helder en eerlijke betoog.

Een van onze buurvrouwen in de straat stuurde ons het volgende bericht:

‘Onze’ Kerkklokken

Augustinuskerk met toren vanaf de Kalfjeslaan

Als buren van de mooie Augustinuskerk, heb ik geen vraag, maar wel een opmerking. Als de klokken luiden, zien we elk weekend groepen mensen naar de kerk komen. Dat is een vertrouwd gezicht, en geeft een gevoel van saamhorigheid. We willen dat als buurt niet kwijt. En als je op zaterdag ziet hoeveel wit geklede mensen uit Eritrea tevreden en gelukkig naar buiten komen, dan kan en mogen niet zomaar ‘onze’ kerkklokken verdwijnen!

Jullie buurvrouw: Marry Pruijs

Amstelveens Nieuwsblad 31 januari 2023

Amstelveens Nieuwsblad 31 januari 2023

Parochianen verzetten zich tegen sluiting Augustinuskerk

AMSTELVEEN/BUITENVELDERT

De verbazing was afgelopen oktober groot bij de parochianen van de St Augustinus. Het parochiebestuur, RK Amstelland, wil de deuren van de Augustinuskerk sluiten. Een aantal parochianen van de kerk verzet zich tegen het plan en heeft de werkgroep Augustinus Open opgericht. Maar zonder het besluit van het bisdom blijft de toekomst onzeker.

Het gaat al tijden niet goed met de kerkgemeenschap in Amstelveen. “Het aantal bezoekers loopt terug. Het aantal vrijwilligers neemt in de hele parochie af,” vertelt pastoor Eugène Jongerden, voorzitter van de parochie RK Amstelland. “Dit is niet de enige parochie waarbij dit gebeurt, het is een landelijk proces.” Omdat een aantal kerken de deuren moet sluiten, is een plan opgesteld om voor de Augustinus ‘een andere bestemming’ te zoeken.
Het plan van RK Amstelland is om van de nu nog vijf kerken één grote centrale kerk over te houden, en twee tot drie lokale steunpunten. Een op de plek waar nu de Augustinus staat, en een in Ouderkerk. Deze lokale steunpunten zouden een gelegenheid worden waar mensen elkaar ontmoeten, en eventueel nog enkele vieringen gehouden kunnen worden. Dit steunpunt hoeft niet per se in de kerk te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld plaatsvinden in een apart gebouw. Voor de kerken Titus Brandsma en de Goede Herder zal op termijn ook een andere invulling worden gezocht, vertelt Jongerden.
De beslissing om van de Bovenkerkse Urbanus de centrale kerk te maken is, volgens RK Amstelland, genomen met het totaalplaatje in het achterhoofd. Ligging, gemeenschap en ook financiën zijn afgewogen. “In Bovenkerk hebben we met verzekeringsgeld een goed geoutilleerde, goed geïsoleerde, verwarmbare kerk en ontmoetingsruimte kunnen bouwen die verduurzaamd is,” vertelt Ad Verkleij, vice- voorzitter van RK Amstelland. Dit in tegenstelling tot de Augustinus, waar de komende jaren volgens Jongerden veel geld in moet worden gestoken.

Werkgroep

De werkgroep Augustinus Open ageert tegen het besluit, en ook tegen het totaalplaatje wat is geschetst. Jacques Hylkema, voorzitter van de werkgroep, hekelt het feit dat het onderzoek over de financiën door RK Amstelland niet openbaar is gemaakt. “We hebben de cijfers en argumentatie opgevraagd, maar die krijgen we niet. Het is volstrekt niet transparant waar ze het op baseren.” De eigen berekening van de groep valt lager uit. Ook het beeld van de gemeenschap in de Augustinus is, volgens Hylkema, niet juist. Met de meeste koren en kerkgangers in de regio is de Augustinus volgens hem juist de meest bruisende kerkgemeenschap.
Volgens Verkleij kan het bestuur de financiële situatie verder toelichten, maar dit is niet het enige argument. “Onze opdracht is om aan de gemeenschap uit te leggen waarom we beslissingen nemen, en om daarna voor te zorgen dat we naar dat toekomstbeeld geen kijken. ”
Ook over de ligging zijn de twee partijen het niet eens. Volgens Hylkema ligt de Augustinus, als stadskerk, op een centrale locatie tussen Amsterdam en Amstelveen. “Busvoorzieningen, parkeermogelijkheden, dat soort zaken, bij de Bovenkerkse Urbanus heb je dat niet. Het is daar veel minder toegankelijk,” stelt hij. Jongerden is het hier niet mee eens. “Je zou kunnen kijken naar vrijwilligers die mensen gaan halen. Mensen kunnen ook meerijden met elkaar.”

De kogel is nog niet door de kerk. Het uiteindelijke besluit ligt bij het Bisdom. “Ik zit helemaal aan het eind van dit proces,” vertelt bisschop Jan Hendriks van Haarlem- Amsterdam. “Voor nu kan ik daar dus nog niks over zeggen, ook niet over hoe lang dit gaat duren. We zullen luisteren naar het hele verhaal, en alle voors en tegens afwegen.”
Het pijnlijkste voor de werkgroep is dan ook dat RK Amstelland al op zoek is gegaan naar een mogelijke koper voor de Augustinuskerk, zonder dat de beslissing definitief is gemaakt. “Dat is natuurlijk verre van fatsoenlijk”, vertelt Hylkema. “Dat je nog niet een akkoord hebt van het bisdom. Er is nog geen keuze gemaakt, en ze zijn wel al begonnen met de verkoop van de kerk.” Volgens Jongerden en Verkleij maakt deze zoektocht deel uit van een oriëntatie naar verdere mogelijkheden. “Wij zoeken op een zorgvuldige manier naar een zorgvuldige herbestemming van het gebouw.”
De werkgroep is afgelopen weekend een petitie gestart om de kerk open te houden. Die was maandag al meer dan 400 keer ondertekend. Hylkema heeft een ander toekomstplan voor ogen dan het bestuur. Hij stelt voor de beide kerken nog enige jaren open te laten om te kijken hoe de Urbanus het doet na de restauratie, om daarna pas, maar dan samen met de gemeenschap, een beslissing te nemen. Het parochiebestuur van RK Amstelland wil vooral in gesprek met de betrokken partijen. Jongerden geeft aan de werkgroep te begrijpen. “Ze horen dit, en voelen zich verantwoordelijk. Dat vind ik ook mooi, dat ze hun zorgen willen delen met ons is heel goed.” De komende tijd hopen de beide partijen een goede oplossing te vinden voor het dilemma, zonder conflict.

Matthijs Vergeer

Kerken sluiten? Amsterdam stopt ermee

Trouw PAGINA 2 | ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023

Trouw: Kerken niet meer dicht

Kerkgebouwen zijn duur. De kosten voor onderhoud en energie brengen de gelovigen op. Nu hun aantal almaar slinkt, sluiten kerken hun deuren. Veel zijn er al verbouwd of gesloopt. Op dit moment staan 147 'buitengebruikstellingen' gepland in Nederland, op zo'n 7000 kerken.

Daar zit geen protestants kerkgebouw in Amsterdam tussen. Al loopt ook daar het ledental terug en is 'het kerk-zijn zoals het nu is niet vol te houden', zegt Rosaliene Israël, secretaris en predikant van de Protestantse Kerk in de hoofdstad.

Maar kerkgebouwen afstoten, daar zijn ze in Amsterdam mee opgehouden. "Een kerk verkopen bespaart geld, maar dat leidt meestal tot minder betrokkenheid. Als je eenmaal uit een buurt vertrekt, kom je er, zeker met de huidige vastgoedprijzen, nooit meer terug."

Bovendien, zegt Israël, "zijn we anders gaan denken over de spirituele waarde van een gebouw. Protestanten hechten daar traditioneel niet zo aan, behalve als het om monumentale stadskerken gaat.

"Maar we zijn gaan zien dat ook kerken uit de jaren zestig en zeventig, op het eerste gezicht geen hoogstandjes van architectuur, essentieel zijn om als geloofsgemeenschap in een buurt aanwezig te zijn."

Dus is besloten het sluiten te stoppen.

Lodewijk Dros